Hea lugeja!

Sinu ees on Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse uudiskirja esimene number. Me tahame Sinuga jagada oma kogemusi, parimat praktikat ja olulisemaid sündmusi Astangu igapäevaelus. Uudiskirja esimene number on pühendatud märtsis täitunud Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse 15. tegevusaastale. Loe, mõtle kaasa, küsi ja paku teemasid - ole meiega!


Persoon

Meie õppija

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse õppija on erivajadustega inimene, kes peab tööleasumise plaane või leiab, et oma oskuseid on vaja lihvida igapäevaelus paremaks iseseisvaks hakkamasaamiseks. Astangu keskuse tegevuse...


Praktika

Kutserehabilitatsioon - kellele, miks ja kuidas

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus tähistab selle aasta märtsis 15. tegevusaastat. Oleme olnud pidevas arenemises ja uute väljundite otsingul ning pakkunud kutserehabilitatsiooniteenust erivajadustega inimestele üle Eesti.

Tööhõivetalituse tegevused

Tööhõivetalitus loodi Astangule 2002. aastal, põhjuseks vajadus valmistada õppijaid tööeluks paremini ette. Olukord näitas, et lõpetanud olid omandanud küll kutseoskused, kuid vajaka jäi ettekujutusest, mida tähendab...

Õppetöö Astangul

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses on erivajadustega inimestel võimalus saada tuge sobiva eriala valikul ning õppida erinevaid igapäeva- ja tööeluks olulisi oskuseid. Õpingute eripäraks Astangu keskuses on võimalus...

Puudealase teabe ja abivahendite keskus nõustab abivahendi valikul ja keskkonna kohandamisel

Puudealase teabe ja abivahendite keskus (PTAK) on rajatud sotsiaalministeeriumi algatusel ESF programmi „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2007-2009“ raames. Keskus loodi eesmärgiga tõsta erivajadustega inimeste...


Kogemus

Ãœks reis Josefsheim Biggesse, neli vaatenurka

Astangu spetsialistid viibisid Saksamaal Josefsheimis läinud aasta 14. novembrist 28. novembrini. Kahte nädalasse mahtus põhjalik tutvumine keskuse tegevusega – igal spetsialistil oma töö spetsiifikast lähtudes. Saksamaal...


Kas tead?

Kas tead, kuidas Astangule õppima tulla?

Astangule õppima kandideerides peab esitama vastuvõtuavalduse ja ankeedi ning järgmised dokumendid: Tervise hetkeseisu ja soovitud eriala sobivust kajastav tervisetõend perearstilt 2 fotot suurusega 3x4 cm Isikut tõendava...

2011/12 õppeaastal avatakse Astangul puidupingitöölise eriala

Uus eriala annab lõpetanule kutsehariduse. Lihtsustatud õppekava alusel põhihariduse omandanud inimeste kõrval ootame õppima ka neid, kel on põhiharidus jäänud lõpetamata või kelle haridustase on nõutust kõrgem.

Saada oma ettepanekud ja märkused e-posti aadressil uudiskiri(at)astangu.ee

Uudiskirja arhiiv

© Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 2018