Esileht > Töö > Tugi õppijale

Tugi õppijale

Karjääritunnid

  • Karjääritundides räägime tööst ja tööga seotud teemadest
  • Külastame erinevaid ettevõtteid

Praktika

  • Praktika käigus saab õppija töökogemuse
  • Arendab oma oskusi ja teadmisi
  • Praktikale minnes arvestame õppija võimeid ja soove
  • Võimalusel leiame praktikakoha õppija kodupaigas

Tööleasumine

  • Toetame õppijat töö või muu võimetekohase tegevuse leidmisel
  • Tööotsimisse kaasame tugivõrgustikku (lähedased, KOV, Töötukassa vms)
Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019