Esileht > Töö > Kaitstud töö

Kaitstud töö

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus osutab 2018 aastal Sotsiaalkindlustusameti Pikaajalise kaitstud töö teenust 25-le inimesele.

Pikaajalise kaitstud töötamise teenus on loodud inimeste jaoks, kes oma tervisest tuleneva erivajaduse tõttu ei saa töötada tavalistes töötingimustes avatud tööturul. Teenuse eesmärgiks on pakkuda neile inimestele töö tegemise võimalust kaitstud ja kohandatud keskkonnas.

Töötamisel kaitstud tingimustes võimaldatakse inimesel teha võimetekohaseid tööülesandeid talle sobivas töökeskkonnas ja jõukohases töötempos ning talle on sealjuures tagatud vajalikus ulatuses juhendamine, nõustamine ja abi. Kaitstud töötamise teenust pakutakse selle jaoks spetsiaalselt loodud töökohtades sobivas keskkonnas teenusepakkuja juures või kohandatud töökeskkonnas avatud tööturul. Töötoad on avatud E-N 9.00 – 15.00 (20 tundi nädalas).

 

Astangul on avatud 3 töötuba:

Puutöötuba – valmistame lihtsamaid puidust esemeid nagu pannilabidad, lõikelauad, karbid, lastemööbel – vastavalt oskustele alustavad inimesel lihvimisest ja viimistlemisest ning võimalusel lisandub koostamine ja masintöö 

Lihttöötuba – teeme erinevaid voltimis, pakendamis- ja kleepimistöid – vastavalt oskustele kas tehakse vaid ühte tegevust või kogu töö otsast lõpuni.

Käsitöötuba – teeme tikkimist, viltimist, õmblemist ja muid käsitöid – vastavalt oskustele alustatakse viltimisest ja tikkimisest, oskuste kasvades võimalik liikuda tööle ka masinatele.

 

Lisaks pakume sobivuse korral  graafiku alusel veel köögi, keraamika, pagari ja puhastus – koristustöid.

 

 Teenusele on oodatud inimesed, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

 

  •        on tööealine (alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani);
  •       tuvastatud puuduv töövõime või ta on tunnistatud osaliselt (80–90%) või täielikult (100%) töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel;
  •  on vähemalt üks alljärgnevatest terviseprobleemidest:

-          diagnoositud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire,

-          liitpuue,

-          on läbi elanud peaajutrauma või ajukahjustust tekitava haiguse;

  •        on võimeline tegema eesmärgipärast tööd keskmiselt 10 tundi nädalas esimese etapi lõpuks
  •         elab Tallinnas ja käib teenusel iseseivalt (Aadress Atstangu 27 Tallinn)
  •   ei vaja kõrvalist abi igapäevatoimingutes – söömine, tualetis käimine, ringiliikumine.
  •        ei ole kehtivat töö, töövõtu või mõnda muud võlaõiguslikku lepingut.
  •       ei saa töötamise toetamise teenust (Sotsiaalkindlustusametist) või lühiajalise kaitstud töö teenust (Töötukassast).

 

Pikaajalise kaitstud töötamise teenus teenust korraldab Sotsiaalkindlustusamet, kes läbi riigihangete leiab teenusepakkujad – klientidele kaitstud tingimustes töötamise võimalust pakkuvad organisatsioonid. Teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist

 

Kandideerijatel pöörduda Astangu Kutserehabilitatsiooni keskuse infolauda või helistada:  

Teenuste konsultant

Telefon: +372 687 7231

Mobiil: +372 5683 2430

Vastuvõtuaeg ja kõnedele vastamine: E, N, R 9-12 ; T, K 13-16

 

Avalduse kandideerimiseks võib saata ka emailile info(ät)astangu.ee

Avalduse vormi täitmiseks leiate SIIT


Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019