Esileht > Töö > Ettevõttele > Tööturuteenused ja riiklikud toetused

Tööturuteenused ja riiklikud toetused

Puude või pikaajalise tervisehäirega inimestele suunatud tööturuteenuste eesmärgiks on puudest või terviseseisundist tingitud takistuste kõrvaldamine töökoha saamisel ja töötamisel.

Puudega inimestele on suunatud neli tööturuteenust: tööruumide ja -vahendite kohandamine, töötamiseks vajaliku tehnilise abivahendi tasuta kasutada andmine, abistamine tööintervjuul ning tugiisikuga töötamise teenus. Puudega või pikaajalise tervisehäirega inimestel on vajadusel võimalik saada ka kõiki tavapäraseid tööturuteenuseid.

Lisaks eelnimetatud tööturuteenustele on tööandjal võimalus erivajadusega inimese palkamisel riigilt taotleda sotsiaalmaksusoodustust ja põhipuhkust ületava puhkuseosa hüvitamist. Täpsema ülevaate erinevatest soodustustest leiate SIIT.

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018