Esileht > Täienduskoolitus > Õppekavad

Direktori käskkirjaga kinnitatud õppekavad

Täiskasvanute koolituse seaduse § 8 lg 2 ja lg 4 kohaselt avalikustame siin lehel täienduskoolituse õppekavad, mis ei ole lepingu alusel välja töötatud üksnes lepingus määratletud isikute koolitamiseks.

Viime läbi koolitusi peamiselt sotsiaaltöö ja nõustamise õppekavarühma kuuluvate õppekavade alusel.

29.12.2017 direktori käskkirjaga nr 1-3/133 kinnitatud õppekava "SOTSIAALSE REHABILITATSIOONI PROGRAMM ISESEISVA TOIMETULEKU ARENDAMISEKS JA KUKKUMISRISKI VÄHENDAMISEKS" on mahuga 12 akadeemilist tundi. Õppekava eest on vastutav Ewe Alliksoo

13.10.2017 direktori käskkirjaga nr 1-3/117 kinnitatud õppekava RFK KASUTAMINE MEDITSIINILISES, SOTSIAALSES JA TÖÖALASES REHABILITATSIOONIS NING ABIVAHENDI VAJADUSE HINDAMISEL on mahuga 18 akadeemilist tundi. Õppekava eest on vastutav Kairit Viidalepp.

05.07.2017 direktori käskkirjaga nr 1-3/89 kinnitatud õppekava REHABILITATSIOONISPETSIALISTIDE BAASKOOLITUS on mahuga 156 akadeemilist tundi. Selle aluseks on sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrus nr 67. Õppekava eest on vastutav Karin Hanga. Seni kehtis 22.06.2016 direktori määrusega nr 1-3/85 kinnitatud rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolituse õppekava mahuga 156 akadeemilist tundi. Koolitajatena on õppekava juures olnud kaasatud Karin Hanga, Ewe Alliksoo, Triin Juss, Ulvi MölderKeiu Talve, Triin Vana, Dagmar Narusson, Jevgeni Bugakin, Mari Väljaots, Berit Rohtjärv, Triin Teresa Veensalu.

25.04.2017 direktori käskkirjaga nr 1-3/67 kinnitatud õppekava REHABILITATSIOONIPROGRAMMI VÄLJATÖÖTAMINE, mahuga 78 akadeemilist tundi, millest 21 auditoorset tööd, on suunatud rehabilitatsioonimeeskondadele. Õppekava eest on vastutav Ewe Alliksoo. Varasematel aastatel viidi koolitus läbi 08.10.2015 direktori käskkirjaga nr 1-3/51 kinnitatud õppekava rehabilitatsiooniprogrammi väljatöötamine alusel, mahuga 60 akadeemilist tundi. Õppekava eest oli vastutav Ewe Alliksoo. Koolitajad olid Ulvi Mölder, Ewe Alliksoo ja Leelo Ainsoo.

25.04.2017 direktori käskkirjaga nr 1-3/27 kinnitatud OSALISE TÖÖVÕIMEGA INIMESTE TÖÖLESAAMIST TOETAVA REHABILITATSIOONIPROGRAMMI RAKENDAMISE KOOLITUS, mahuga 32 akadeemilist tundi, millest 16 auditoorset tööd. Õppekava eest vastutab Ulvi Mölder. Koolitajad on Ulvi Mölder ja Ewe Alliksoo.

30.03.2017 direktori käskkirjaga nr 1-3/50 kinnitatud REHABILITATSIOONIVAJADUSE HINDAMISE LÄBIVIIMISE LÜHIKOOLITUS, mis on suunatud Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajatele ning on mahuga 24 akadeemilist tundi, sh 16 tundi auditoorset tööd. Õppekava eest vastutab rehabilitatsioonialase kompetentsikeskuse juhataja Karin Hanga. Koolitajateks on Karin Hanga ja Ewe Alliksoo. Varem oli koolituse aluseks 29.04.2016 direktori käskkirjaga nr 1-3/70 kinnitatud SKA juhtumikorraldajate lühikoolitus rehabilitatsioonivajaduse hindamise läbiviimiseks, mahuga 16 akadeemilist tundi.

29.03.2017 direktori käskkirjaga nr 1-3/49 kinnitatud HEV (hariduslike erivajadustega) ÕPPIJATE KUTSEHARIDUSEST TÖÖLE SIIRDUMISE TOETAMISE PROGRAMMI KOOLITUS  on mahuga 32 akadeemilist tundi, millest 16 auditoorne töö. Õppekava eest vastutab Ewe Alliksoo. Koolitajad on Ewe Alliksoo, Ulvi Mölder, Minna Sild, Liina Teesalu.

27.03.2017 direktori käskkirjaga nr 1-3/48 kinnitatud TOETATUD TÖÖLERAKENDAMISE KOOLITUS on mahuga 104 akadeemilist tundi, millest 40 on auditoorne töö. Kuni 27.03.2017 oli kasutusel 22.06.2016 direktori käskkirjaga nr 1-3/86 kinnitatud toetud töölerakendamise koolituse õppekava, mahuga 104 akadeemilist tundi. Õppekava eest on vastutav Ulvi Mölder. Koolitajad on õppekava kohaselt Ulvi Mölder, Triin Juss, Oksana Drobot, Piia Pomerants, Anna Heinsoo, Epp Sõna.

07.03.2017 direktori käskkirjaga nr 1-3/36 kinnitatud SOTSIAALSE JA TÖÖALASE REHABILITATSIOONI TEENUSE KORRALDUS JA SISULINE PROTSESS - koolitus alustavatele rehabilitatsioonispetsialistidele on mahuga 24 akadeemilist tundi, millest 16 auditoorset ja 8 iseseisvat tööd. Õppekava eest vastutab Karin Hanga. Koolitajateks on Karin Hanga, Airi Nõmm, Kersti Kask, Janeli Sinisalu, Ewe Alliksoo, Ulvi Mölder, Madli Vaidlo, Jevgeni Bugakin, Kadri Joost, Marit Okas, Agne Põlder, Leelo Ainsoo, Mari Väljaots, Kati Okkas. Kuni 07.03.2017 viidi samalaadset koolitust läbi 17.03.2016 direktori käskkirjaga nr 1-354 kinnitatud Sotsiaalse- ja tööalase rehabilitatsiooni teenused korraldus ja sisuline protsess - koolitus alustavatele rehabilitatsioonimeeskondadele õppekava alusel, mille maht oli 32 akadeemilist tundi ning mille eest oli vastutav Karin Hanga.

19.01.2017 direktori asetäitja käskkirjaga nr 1-3/9 kinnitatud ERIVAJADUSEGA TÖÖTAJA TÖÖTURUL koosneb eraldiseisvatest moodulitest, on mahuga 8 akadeemilist tundi ning suunatud tööandjatele, kes palkavad erivajadusega töötajaid. Koolituse eest on vastutav Triin Juss. Koolitajateks on Triin Juss, Agne Põlder ja Astangu keskuse viipekeeletõlgid.

14.10.2016 direktori käskkirjaga nr 1-3/109 kinnitatud NÕUSTAVA JÄRELEVALVE KOMPETENTSIDE TÕSTMINE on mahuga 56 akadeemilist tundi ning see on suunatud maavalitsuste üksuste ja Sotsiaalkindlustusameti järelevalve ametnikele. Õppekava eest on vastutav Keiu Talve. Koolitajateks on Anne Rannaveski-Poola, Indrek Koolmeister, Marge VainreReet Hindus, Stina Siem, Triin Vana.

07.06.2016 direktori käskkirjaga nr 1-3/79 kinnitatud SOTSIAALTEENUSTE MÕJU JA TULEMUSLIKKUSE HINDAMISE METOODIKA eQual RAKENDAMINE. Õppekava eest on vastutav Keiu Talve. Koolitajad on Keiu Talve ja Geir Moen.

08.06.2016 direktori käskkirjaga nr 1-3/76 kinnitatud NÄGEMISPUUDEGA INIMESTE TÖÖ- JA TEGEVUSVÕIME HINDAMINE on mahuga 32 akadeemilist tundi ning see on suunatud rehabilitatsioonimeeskondade liikmetele. Õppekava eest on vastutav Leelo Ainsoo. Koolitajatena tegutsevad Anne Kõiv, Olga Ilgina, Kairi Ilmets, Zuljetta Hinto, Janne Jerva, Natalja Krassilnikova.

19.04.2016 direktori käskkirjaga nr 1-3/67 kinnitatud HAMET 2 TESTIJATE KOOLITUS on mahuga 20 akadeemilist tundi ning HAMET E TESTIJATE KOOLITUS on mahuga 20 akadeemilist tundi. Õppekavade eest on vastutav Margus Koolme. Koolitajad on Armand Danilson, Merle Peekman ja Margus Koolme.

26.02.2016 direktori käskkirjaga nr 1-3/41 kinnitatud VrijBaan JÕUSTAMISE METOODIKA on mahuga 16 akadeemilist tundi. Õppekava eest on vastutav Keiu Talve.

11.02.2016 direktori käskkirjaga nr 1-3/27 kinnitatud EQUASS RAKENDAMISE SISSEJUHATAV KOOLITUS on mahuga 10 akadeemilist tundi. Õppekava eest on vastutav Keiu Talve. Koolitajad on Keiu Talve ja Triin Vana.

26.01.2016 direktori käskkirjaga nr 1-3/14 kinnitatud KOGEMUSNÕUSTAJA KOOLITUS on mahuga 117 akadeemilist tundi. Õppekava eest on vastutav Leelo Ainsoo.

 

 

 

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018