Esileht > Koolitused > Koolitused kutsekoolidele

Koolitused kutsekoolidele

1. Baaskursus: erivajadusega õppija kutsekoolis

2. Baaskoolitus kutseõpetajale õpivõimet mõjutavatest erivajadustest

Eesmärk: omandada arusaam erivajaduste mõjust inimese kui terviku toimimisel ja teadvustada arengut toetavad  lähenemised läbi õppetöö

Õpiväljundid:

1.       Mõistab konkreetse puude (nt autism, kuulmislangus, intellektipuue jms) spetsiifikat ja sellega kaasnevaid teisi õpioskusi mõjutavaid erivajadusi

2.       Arendab oma metoodilist kompetentsi õppija kognitiivsete oskuste toetamisel ja arendamisel

3.Rühmajuhataja baaskursus: erivajadusega õppija rühmas

4. Koolituspakett erivajadusega kutseõppija praktikajuhendajale

Eesmärk: kujundada erivajadusega õppija praktika tulemuslikkuse tagamiseks vajalik koostööl põhinev lähenemine

Õpiväljundid:

1.       Mõistab praktika osapoolte ettevalmistamise  tähtsust protsessi tulemuslikkuse tagamisel.

2.       Koostab õppija eripära ja õpitu kirjeldamiseks  individuaalse üleminekuplaani (IÜP) koostööks praktikabaasiga

3.       Koostab eriala kompetentsidel põhineva individuaalse üleminekuplaani (IÜP) õpingutelt praktikale/tööle

5. Baaskursus õpilaskodu töötajatele

6.Koolituspakett abiõpetajale/tugiisikule

7.Koolituspakett kutseõpetaja (tase 5) HEV kompetentside arendamiseks: väljundipõhise õppekava rakendamine HEV õpperühmale

8. Koolituspakett kutseõpetaja (tase 6 ja 7) HEV kompetentside arendamiseks: väljundipõhise õppekava rakendamine HEV õppija kaasamiseks suures õpperühmas

9.Koolituspakett: kutse- või üldharidus kooli õpetaja HEV õppija praktika/stažeerimine Astangu KRK-s

10.Mentorprogramm erivajadusega õppijate õppetegevuse kavandamiseks kutsekoolis

11. Koolituspakett kutsekooli tugispetsialistidele

12. Baaskoolitus liikumisõpetajale/huvijuhile/kutseõpetajale

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019