Esileht > Koolitused

20 aastat täiendkoolituste pakkumise kogemust

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusel on 20 aastat koolituskogemust haridus-, sotsiaal- ja rehabilitatsioonivaldkonnas. 2015. aastal osales Astangu erinevatel täiendkoolitustel ja infoüritusel üle 1500 inimese. Peamisteks koolitusvaldkondadeks olid erivajadustega inimeste kutseõppe korraldamine, erivajadustega inimeste töölerakendamine ja tööalane rehabilitatsioon.

Koolitusi pakume nii abivahendite, rehabilitatsiooni kui teenuste kvaliteedi alal. Lisaks pakume koolitusvõimalusi ka teistele huvilistele - üliõpilastele, erinevatele tööandjatele ja spetsialistidele, kutsekoolidele ja üldhariduskoolidele.

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse identifitseerimisnumber EHISes on 14932.

Täienduskoolituste pakkumisel lähtume Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse direktori 21.09.2015 käskkirjaga nr 1-3/45 kinnitatud Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse täiskasvanute täienduskoolituse õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alustest. Selles on kirjeldatud

  • õppekavade loomine ja nende kvaliteedi tagamine,
  • koolitajate valik ja nende kvaliteedi tagamine,
  • õppekeskkond ja selle kvaliteedi tagamine,
  • koolituse maksumus ja koolitustasu maksmine,
  • osalejate registreerimine ja koolitusele vastuvõtt,
  • koolituse lõpetamine ja lõpudokumentide väljastamine,
  • osalejatelt tagasiside kogumine,
  • koolituse dokumentatsiooni säilitamine.

Punktis 2.11 on kinnitatud, et koolitustegevuse korraldamisel ja koolituste läbiviimisel järgime Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse kvaliteedipõhimõtteid

Õppekavade alusel viime läbi koolitusi spetsiifilistele sihtgruppidele. Koolituskutsed avalikustame Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse veebilehel ning saadame sihtgrupile e-kirjadena. Koolitajatena oleme lisaks enda töötajatele kaasanud valdkondlikke eksperte, kes vastavad õppekavas kirjeldatud nõuetele.

Koolitus- või nõustamissoovi korral kirjutage e-posti teel koolitused(ät)astangu.ee. 

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019