Esileht > Rehabilitatsioon > Tugigrupid

Ajukahjustusega inimeste tugigrupp

Sihtrühm

Tugigrupp on mõeldud ajukahjustusega inimestele, kes on lõpetanud Astangul „Tahan tööle“ kursuse (endise taastumiskursuse) ning asunud õppima mõnel muul kursusel või läinud keskusest välja. Tugigrupis saab osaleda kuni 10 inimest. 

Eesmärk

Tugirühma eesmärk on toetada ajukahjustusega inimesi igapäevasel toimetulekul, sh:

 • teadvustada ajukahjustusest tingitud muutusi ja eripärasid;

 • kinnistada mälu toetamiseks ja tegevuse planeerimiseks vajalike abivahendite kasutamist;

 • toetada toimetulekut erinevates suhtlemisolukordades;

 • aidata planeerida oma tegevust ja seada eesmärke;

 • pakkuda võimalust suhtlemiseks ja üksteiselt õppimiseks;

 • säilitada või parandada õppimis- ja töövõimet;

 • säilitada aktiivsust.

Tugigrupi tegevused:

 • elus ette tulnud olukordade arutelud;

 • võrdsetugi;

 • suhtlemis- ja mõtlemismängud;

 • praktiliste igapäevaelu tegevuste harjutamine grupis (näiteks sündmuste korraldamine, planeerimine).

 

Pärast tutvumist koostab tugigrupp ühiselt oma rühma reeglid. Koos arutatakse, missuguseid teemasid soovivad grupis osalejad käsitleda, mida teha ja milliseid kohti väljaspool keskust külastada.

Kindlasti käsitletakse olulisi teemasid nagu:

 • väsimuse ja stressiga toimetulek;

 • mälu, tähelepanu ja keskendumine;

 • aja planeerimine;

 • kõneprobleemide kompenseerimine;

 • emotsioonidega toimetulek.

 

Aeg ja koht

Tugigrupp käib koos Astangu keskuses.

Tugigrupi kohtumised toimuvad oktoobrist juunini. Täpsed ajad selguvad septembris. Varem tugigrupis osalenutele saadetakse kutse osalema meili või telefoni teel.

 

Lisateave 

Evelin Prees

Psühholoog Telefon: 687 7255

E-post: evelin.prees(ät)astangu.ee

 

 

 

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018