Esileht > Rehabilitatsioon > Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalast rehabilitatsiooni vahendab Töötukassa ning seda võivad saada tööealised inimesed, kes on tööturul aktiivsed – töötavad, õpivad või on töötuna arvele võetud.

Kellele on mõeldud tööalase rehabilitatsiooni teenus?

Tööalase rehabilitatsiooni sihtrühmaks on tööealised inimesed vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga ja vähenenud töövõimega inimesed, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ning kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide (rehabilitatsioonimeeskonna) abi.
Tööalane rehabilitatsioon aitab inimesi, kellel on:
- puue või püsiv töövõimetus
- osaline töövõime ning kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad, ajateenistuses olijad)
- otsivad tööd (on registreeritud töötud). 

Millist kasu saab inimene tööalase rehabilitatsiooni teenusest?

Tööalane rehabilitatsioon valmistab teid ette tööeluks ja toetab teie tööle asumist või töötamist.

Samuti võib vaja olla nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema. Vajadusel saab rehabilitatsioonimeeskond aidata teil tööellu sisse elada, nõustades tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

Tööalast rehabilitatsiooni võib näiteks olla vaja selleks, et

·         parandada liikumisoskusi või kõnet,

·         õppida kasutama abivahendeid,

·         lahendada psühholoogilisi probleeme.

Tööalane rehabilitatsioon Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses võib toimuda individuaalselt või grupis ning koosneda järgmistest tegevustest:

·         füsioteraapia

·         tegevusteraapia

·         loovteraapia

·         logopeediline abi

·         eripedagoogiline abi

·         kogemusnõustamine

·         psühholoogiline nõustamine

·         sotsiaalnõustamine

·         psühhiaatri nõustamine.

Kuidas taotleda Tööalast rehabilitatsiooni?

Pöördute Eesti Töötukassa poole, kus juhtumikorraldaja hindab teie rehabilitatsiooni vajadust. Kui te tuvastate vajaduse tööalasele rehabilitatsioonile, siis sõnastate enda rehabilitatsiooni eesmärgi ning seejärel valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse.

Pöördute valitud teenuseosutaja poole, et kokku leppida sobiv teenuse alustamise aeg.

Üldjuhul kestab teenus kuni ühe aasta ning Töötukassa saab teie tööalase rehabilitatsiooni eest tasuda kuni 1800 eurot.
HINNAKIRI

 

Töötukassa video tööalasest rehabilitatsioonist: https://www.youtube.com/watch?v=KKH3AzKF4cY

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019