Esileht > Rehabilitatsioon > Piloteeritavad rehabilitatsiooniprogrammid > Seljaajukahjustusega inimeste nõustamisprogramm

Seljaajukahjustusega inimeste nõustamisprogramm

Eesmärk

Seljaajukahjustusega inimeste nõustamisprogrammi eesmärk on: 

- Programmis osalejate teadlikuse tõstmine seljaajukahjustusest ja sellega kaasnevatest terviseriskidest.

- Tutvustada osalejale vajalikke toetusi ja teenuseid (KOV toetused ja teenused, transport, kodukohandamine, abivahendid).

- Pakkuda võimalust osaleda erinevate erialaspetsialistide loengutes, aktiivseid tegevusi ning programmivälist nõustamist, parandades seeläbi kliendi elukvaliteeti.

 

Sihtrühm

Rehabilitatsiooniprogramm on suunatud tööealistele eesti keelt valdavatele seljaajukahjustusega inimestele.

Programmis osalemiseks soovi avaldanud isikutega viib kogemusnõustaja läbi individuaalse vestluse. Vestluse käigus selgitatakse välja osaleja teadmiste määr seljaajukahjustusest ja sellega kaasnevate teemade kohta. Vestluse käigus täidab kogemusnõustaja eelhindamise küsimustiku programmis käsitlevate teemade kohta, kaardistab klientide ettepanekud ja huvid.

Eelhindamine annab kogemusnõustajale eelduse moodustada võimalikult sarnaste teadmiste ja huvidega grupp. Grupi suuruseks on kuni 12 inimest.

Programm ei sobi kliendile, kellel on puuduv või madal motiveeritus rehabiliteerivaks tegevuseks, ebastabiilne tervislik seisund.

 

Tegevused

Seljaajukahjustusega inimeste nõustamisprogramm koosneb ühest individuaalsest kogemusnõustajaga kohtumisest ja üheteistkümnest grupikohtumisest. Programmi kestvus on 6 kuud, mille jooksul toimub 11 grupikohtumist, intervalliga 2 - 3 nädalat ning ühe korra maksimaalseks kestvuseks on arvestatud kuni 4 tundi. Üheksal kohtumisel toimuvad erialaspetsialistide loengud ning sellele järgneb käsitletud teemal kogemuste jagamine grupis, kogemusnõustamine. Programmi loengud ja kogemusnõustamised toimuvad Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses, kuid on ka planeeritud programmi toimumise ajal kaks väljasõitu vastavalt grupi soovile (kultuuriürituse külastus, ühine õhtusöök vm).

Programmi kestel täidab klient käsitletud teemade kohta küsimustikke, mille põhjal hinnatakse kliendi teadmiste määra.

Klindile koostatakse individuaalne tegevuskava, kus püstitatakse mõõdetav peaeesmärk ja alaeesmärgid  programmis osalemiseks, samuti tegevused eesmärkide saavutamiseks. Tegevuskava on elav dokument - kui eesmärgid täituvad, lisatakse uusi eesmärke ja tegevusi. Sellega saab mõõta elukvaliteedi muutumist.

Küsimustike tulemuste põhjal edastab kogemusnõustaja osalejale kirjalikult kokkuvõtte ja soovitused edasiseks tegevuseks vähemalt 30 päeva jooksul pärast programmi viimast kohtumist, arvestades tegevuskavas algselt püstitatud eesmärke.

 

Rehabilitatsiooniprogrammi peamised teemad:

·         Seljaajukahjustus - selle olemus ja probleemid; 

·         Põie- ja soolefunktsiooni häired;

·         Abivahendid ja seadusandlus;

·         Rehabilitatsiooniteenused- kellele ja milleks? Toetused ja teenused;

·         Autosõit ja seljaajukahjustus;

·         Lamatised ja ravi;

·         Seljaajukahjustus ja seksuaalfunktsioon;

·         Toitumine ja kehalise aktiivsuse olulisus. Invaspordivõimalused Eestis;

·         Õppimisvõimalused ja tööga seotud teemad. Töövõimereform.

 

Programmi oodatav (mõõdetav) tulemus kliendi jaoks:

·         suurenenud on teadmised seljaajukahjustuses olemusest ja terviseriskidest;

·         teab tervisliku toitumise põhitõdesid ja füüsilise aktiivsuse olulisust ning invaspordi võimalusi;

·         teab erinevate toetuste ja teenuste sisu ning kuidas nendeni jõuda;

·         teab abivahendite seonduvat asjakohast infot;

·         teab erinevaid õppimisvõimalusi ja töötukassa teenuseid;

·         elukvaliteet on paranenud ja programmis osalemine on olnud kasulik.

 

Kliendile on edastatud kõikide lektorite kontaktid, et vajadusel jätkata programmiväliselt individuaalnõustamisega.

 

Kontakt:
Kontaktisiku nimi: Hannes Pärnaste

Mobiil: +372 55 72170

e-post: hannes.parnaste(ät)astangu.ee

Asutuse koduleht: astangu.ee

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018