HAMET metoodika


Hindamismetoodika HAMET on tööealiste erivajadustega inimeste kutsesobivuse, võimete ja töökäitumise eelhindamiseks kasutatav testide kogumik. See on standardiseeritud test, mis koosneb erinevate ülesannete soorituse ning erivajadusega inimese töökäitumise hindamisest. Testimise tulemusena anname hinnangu, millises vormis ja milliseid tööülesandeid on inimene võimeline täitma ning kuidas on võimalik tema töövõimet arendada.

Täpsemalt saab HAMET metoodikast lugeda SIIT.

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019