Esileht > Rehabilitatsioon > Hindamine ja nõustamine

Hindamine ja nõustamine Astangul

Teenus sobib:

Tööealistele inimestele, kes soovivad tulla keskusesse tööeluks ette valmistuma (õppima, kaitstud töö töötuppa või tööalase rehabilitatsiooni teenusele) või soovivad täpsustada oma võimalusi arenguks ja eneseteostuseks

Teenuse eesmärk:

Leida inimese jaoks sobivad teenused ja/või eneseteostuse võimalused (õppimine, töötamine, sotsiaalkeskuste töös osalemine, rehabilitatsiooniprogrammid ja -teenused jms). Selleks selgitatakse esmalt välja inimese vajadused, huvid, soovid ning võimed.

Korraldus:

Pärast vajalike dokumentide  esitamist toimub esmalt vestlus. Seda viib läbi sotsiaaltöötaja koos teise eriala spetsialistiga (vastavalt vajadusele eripedagoog, psühholoog, tegevusterapeut). Vestlusega samal päeval viib spetsialist vajadusel läbi ka erialaseid teste.

Vestlusele järgneva kahe nädala jooksul toimub spetsialistide meeskonnatöö, kus arutatakse läbi sobivad teenused ja eneseteostusvõimalused või põhjendatakse vajadust täiendavaks hindamiseks Astangu keskuses.

Täiendav hindamine võib toimuda töökatsena, hindamisena mõnes keskuse rühmas, spetsialisti täiendava hindamisena, Hamet teste kasutades vms (vaata lähemalt SIIT).

Peale vestlust ja/või täiendavat hindamist saab inimene kirjaliku kokkuvõtte hindamise tulemustest ning soovitused talle sobivate teenuste ja/või eneseteostusvõimaluste kohta ning nende kasutamiseks vajalikud kontaktandmed.

Siinkohal pakume võimalust koostööks kutseõppeasutustele, kohalikele omavalitsustele ning teistele organisatsioonidele, kes vajavad infot, kuidas inimest kõige paremini tema arengus ja eneseteostusel toetada. Suunates oma kliente Astangule oma võimeid ja vajadusi välja selgitama, saame inimese nõusolekul anda teile tööks vajalikku infot.

Huvi korral võtke meiega ühendust telefonil 687 7231 või aadressil info(ät)astangu.ee.

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019