Esileht > Projektid ja partnerlus > Ettekanded

Ettekanded

25-26.04.2014 toimus Eesti Sotsiaalteaduste Aastakonverents, kus läbi kahe ettekande tutvustasime viimaste aastate arendustegevusi rehabilitatsiooniteenuse valdkonnas:

„Programmipõhine rehabilitatsiooniteenuse osutamine - ülevaade Eestis läbi viidud arendusprojektidest“

„Puudega inimeste rehabilitatsioonivajaduse esmane hindamine“

Tegevused on ellu viidud ESF programmi „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed ESF raamprogrammi "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2010-2013“ raames.

Konverentsi teeside kogumik on kättesaadav siin (nimetatud ettekannete teesid lk 41 ja 42).

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018