Esileht > Projektid ja partnerlus > Käimasolevad rahvusvahelise koostöö projektid > SEC4VET Sotsiaal-emotsionaalsete kompetentside edendamine kutseõppes

SEC4VET (Social-emotional competences for vocational training) Sotsiaal-emotsionaalsete kompetentside edendamine kutseõppes

 

SEC4VET (Assessing and promoting Social-Emotional Competences of young people with cognitive impairments in Vocational Education and Training) – Sotsiaal-emotsionaalsete oskuste hindamine ja edendamine kutseõppes (september 2017 – august 2020)

 

SEC4VET projekt toob kokku kuue Euroopa riigi – Saksamaa, Itaalia, Portugali, Ungari, Eesti ja Belgia – hariduslike erivajadustega õppijatele suunatud kutseõppe- ja rehabilitatsiooniasutused ning Bambergi Ülikooli Saksamaalt, et aastaks 2020 koos välja töötada sotsiaal-emotsionaalseid oskusi mõõtev hindamisvahend ja õppevahendid koos käsiraamatuga nende oskuste arendamiseks.

Projekti eesmärk on tõsta üldist teadlikkust ja pöörata enam tähelepanu sotsiaal-emotsionaalsetele oskustele kutserehabilitatsiooni protsessis, et seeläbi panustada sihtgrupi jõustatusse ja kaasatusse.

Projekti tulemusena töötatakse välja hindamis- ja õppevahendid, mille abil hariduslike erivajadustega õppijatega tegelevad õpetajad ja tugispetsialistid saaksid ja oskaksid lisaks praktilistele tööoskustele paremini märgata ja arendada neid tööle saamise ja iseseisva elu kontekstis ülimalt vajalikke oskuseid. Projekti raames töötatakse välja:

·         Hindamisvahend sotsiaal-emotsionaalsete oskuste mõõtmiseks, mis tagab edasise oskuste arendamise protsessis individuaalse lähenemise;

·         Käsiraamat sotsiaal-emotsionaalsete oskuste olulisusest;

·         Käsitlus, kuidas sotsiaal-emotsionaalseid oskuseid kõige paremini toetada;

·         Treeningmaterjalid õpetajatele ja õppeprotsessi kaasatud tugispetsialistidele.

Projekti raames välja töötatud hindamis- ja õppematerjalid saavad olema vabalt kättesaadavad kõigile soovijatele.

SEC4VET projekt lõppeb rahvusvahelise sümpoosiumiga Josfsheim-Bigge´s Saksamaal juunis 2020.

 

Rahastus: Erasmus +

Pildil on projektimeeskond kohtumisel Heidelbergis Saksamaal
 
Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018