Esileht > Projektid ja partnerlus > Käimasolevad rahvusvahelise koostöö projektid > Erasmus+ projekt õppijate ja töötajate õpiränneteks

2017 ja 2018 aastal osaleb Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusest õpirännetel kokku 26 õppijat ja 8 töötajat

Aastateks 2016-2018 sai Erasmus+ rahastuse Astangu keskuse õppijatele ja töötajatele suunatud projekt "Vaadates tulevikku - kompetentsi tõus ja isikliku arengu tagamine läbi Euroopa õpirände".

Projekti raames toimunud õpiränded 2017.a. mais-juunis:

 • Kaks tarkvaraarenduse kutseõppes õppijat on viibinud 2-nädalasel välispraktikal Soomes, Kiipula kutseõppekeskuses. Neid saatis üks Astangu töötaja.
 • Kaks bürootöö kutseõppes õppijat viibisid 2-nädalasel välispraktikal Iirimaal, National Learning Networki koosseisu kuuluvas Roslyn Park Colleges. Neid saatis üks Astangu töötaja.
 • Neli abikoka kutseõppes õppijat tegid 2-nädalase välispraktika Saksamaal, Mariaberg e.V.-s. Neid saatis kaks Astangu töötajat.
 • Neli tisleri kutseõppes õppijat tegid 2-nädalase välispraktika Saksamaal, Mariaberg e.V.-s. Neid saatis kaks Astangu töötajat.
 • Neli Astangu töötajat käisid 7-päevasel õpirändel Iirimaal, National Learning Networkis, et tutvuda sealsete töömetoodikatega ning leida uusi meetodeid, mida Astangu keskuse töösse integreerida.

2018. aastal planeeritavad õpiränded:

 • Kaks bürootöö kutseõppes õppijat sõidavad koos 1 Astangu töötajaga 2-nädalasele välispraktikale Iirimaale, National Learning Networki koosseisu kuuluvasse Roslyn Park Collegesse.
 • Neli abikoka kutseõppes õppijat sõidavad koos 2 Astangu töötajaga 2-nädalasele välispraktikale Iirimaale, National Learning Networki koosseisu kuuluvasse Roslyn Park Collegesse.
 • Kaks tarkvaraarendusekutseõppes õppijat sõidavad koos 1 Astangu töötajaga 2-nädalasele välispraktikale Iirimaale, National Learning Networki koosseisu kuuluvasse Roslyn Park Collegesse.
 • Neli tisleri kutseõppes õppijat sõidavad koos 2 Astangu töötajaga 2-nädalasesele välispraktikale Saksamaale, Mariaberg e.V.-ssse.
 • Kaks tarkvaraarenduse kutseõppes õppijat sõidavad koos 1 Astangu töötajaga 2-nädalasele välispraktikale Soome, Kiipula kutseõppekeskusesse.
 • Neli Astangu töötajat sõidavad 7-päevasele õpirändele Soome Kiipula Kutseõppekeskusesse, et tutvuda sealsete töömetoodikatega ning leida uusi meetodeid, mida Astangu keskuse töösse integreerida.

Õpirännete projekti rahastatakse Erasmus+ programmi vahenditest.

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019