Esileht > Projektid ja partnerlus

Projektid ja partnerlus

Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi 2013. aasta konverentsil pälvis Astangu innovatsiooniauhinna konkursi võidu. Pildil Triin Juss ja Keiu Talve auhinnatšekki vastu võtmas.
Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi 2013. aasta konverentsil pälvis Astangu innovatsiooniauhinna konkursi võidu. Pildil Triin Juss ja Keiu Talve auhinnatšekki vastu võtmas.

Astangu keskus on pühendunud kvaliteedi edendamisele oma organisatsioonis. Kvaliteedi edendamise üheks peamiseks teemaks on kestev areng. Areng on oluline nii kogu organisatsiooni strateegilisel kui ka individuaalsel, inimeste tasandil. Meie töötajate kompetentside arendamine on aluseks tulemuslikule tööle. Meie õppijate ja klientide mitmekülgne tööalane ettevalmistus on aluseks nende töölerakendumisel ja aktiivsel osalemisel ühiskonnas.

Rehabilitatsioonisektori arendamiseks peame ise aktiivselt õppima, otsima uusi lahendusi, olema innovaatilised, rakendama uusi tööviise, et neid ka teistega jagada.

Rahvusvahelise koostöö eesmärgiks on õppida Euroopa erinevate riikide kogemusest kutserehabilitatsiooni arendamisel, et kujundada
- kaasavat,
- mitmekesisusi arvestavat ning
- ligipääsetavat elukeskkonda

 
kõigile inimestele.

Läbi aastate oleme aktiivselt teinud rahvusvahelist koostööd erinevate rahastusprogrammide toetusel (sh Leonardo da Vinci, Nordplus, Euroopa Sotsiaalfond, Balti-Ameerika Partnerlusprogramm, Euroopa Komisjoni programmid ja alates 2014. aastast Erasmus+). Välispartnerite leidmisel ning Euroopa rehabilitatsioonimaastiku uuendustega kursisolekul on Astangule suureks abiks olnud kuulumine Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi (European Platform for Rehabilitation, www.epr.eu), kus Astangu on aastast 2001 tegutsenud assotsieerunud liikmena.

Alates aastast 1997 on Astangu olnud projektijuhi või partnerina seotud üle 70 erineva välisprojektiga.

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019