Esileht > Õppetöö > Vastuvõtuinfo > Täiendav hindamine

Täiendav hindamine

 

Hindamine töökatse käigus

Töö- ja kutseõppe kursusele kandideerijale teeb töökatse soovitud eriala kutseõpetaja. Töökatse toimub üldjuhul vestluse järgselt samal päeval. Töökatse kestab 1-2 tundi, sõltuvalt erialast.

Töökatse käigus tuleb teha seda tööd, mida teevad igapäevaselt sama eriala õppijad. Töökatse käigus hindab kutseõpetaja soovitud eriala sobivust, motivatsiooni eriala õppida ja võimeid ning taset valitud erialal. Töökatsel osaleb vaatlejana tegevusterapeut või vajadusel teised meeskonnaliikmed.

 

Hindamine rühmas

Kohanemiskursusele kandideerijale toimub ühepäevane rühmas hindamine, mis toimub kokkuleppeliselt reedeti.  

 

HAMET testimine

HAMET testi tegemine võtab üldjuhul aega 12 tundi, mis on jagatud 2 - 3 päevale. Testi viib läbi ja selle tulemusi analüüsib vastava koolituse saanud spetsialist.

Hindamismetoodika HAMET-e on tööealiste erivajadustega inimeste kutsesobivuse, võimete ja töökäitumise eelhindamiseks kasutatav testide kogumik. See on standardiseeritud test, mis koosneb erinevate ülesannete soorituse ning erivajadusega inimese töökäitumise hindamisest. Testimise tulemusena anname hinnangu, millises vormis ja milliseid tööülesandeid on inimene võimeline täitma ning kuidas on võimalik tema töövõimet arendada.

 

Hindamine töötoas

Kaitstud töö töötuppa kandideerijate sobivuse hindamise viime läbi töötoa laadsetes tegevustes. Töötoas hindamine toimub vastavalt vajadusele 1 nädala jooksul, mil inimene osaleb tegevustes vastavalt individuaalsele tegevusplaanile.

Töötoas hindamise käigus selgub inimese sobivus töötoas osalemiseks ja võimalused avatud tööturul rakendumiseks.

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018