Esileht > Õppetöö > Vastuvõtuinfo > Esmane hindamine

Esmane hindamine

Vestlus toimub avalduse, ankeedi ning kohustuslike dokumentide läbivaatamise järgselt. Hindamise aja kokkuleppimiseks võtab teenuste konsultant kandidaadiga ühendust.

Vestlus toimub struktureeritud intervjuu vormis, mis võtab üldjuhul aega kuni 1,5 tundi. Selle viib läbi sotsiaaltöötaja üldiselt koos õpetajaga. Vestlusega samal päeval viib spetsialist vajadusel läbi ka erialaseid teste.

Esmase hindamise eesmärk on välja selgitada kandidaadi iseseisvus, hariduslik taust, tervislik seisund, sotsiaalne olukord, huvid, õpieeldused, motivatsioon ja vajadused.

Esmase hindamise tulemused vormistatakse kirjalikult. Hindamise järgselt toimub meeskonnatöö, kus arutatakse kandidaadi kutserehabilitatsiooni põhjendatust ja sõnastatakse soovitused pikemaks hindamiseks Astangu keskuses või rakendumiseks muudel teenustel.

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018