Esileht > Õppetöö > Vastuvõtuinfo

Sisseastumine

Sooviavalduste vastuvõtt toimub 1. märts - 1. juuni. Vabade õppekohtade olemasolul toimub täiendav sooviavalduste vastuvõtt ja hindamine 15. august - 15. september.

Vastuvõtu info telefonil tel 687 7231 või e-kirjaga info(ät)astangu.ee

1. Vali endale sobiv eriala

Kui sa veel ei tea täpselt, millisel kursusel õppimine sulle sobiks, siis aitame sind selles.

Kohanemiskursustele ootame sind kui vajad tuge erialavalikul või õppimise, töötamise ja muu tegevuse võimaluste täpsustamisel. Toetame kursusel iseseisvaks eluks vajalike oskuste omandamist, õpi- ja tööharjumuste kujundamist tööoskuste omandamiseks ja/või tööle asumiseks.

Tööõppe- ja kutseõppekursusel osalemine aitab õppijal omandada võimalikult iseseisvaks toimetulekuks ja töötamiseks vajalikud teadmised ja oskused.

 

2. Kogu kokku dokumendid

Loe lähemalt, milliseid dokumente tuleb esitada

 • vormikohane allkirjastatud sooviavaldus (paberil või digitaalsel kujul);
  Alaealise õppijakandidaadi puhul allkirjastab lapsevanem või eestkostja ka avalduse.
 • isikut tõendava dokumendi koopia (ID kaart/pass);
 • haridust tõendava dokumendi koopia (lõputunnistus, viimase klassi tunnistus);
 • foto (paberil või digitaalsel kujul).

 

Sobivuse hindamisel kasuks tulevad dokumendid:

 • üleminekuplaan
 • otsus eestkoste määramise kohta;
 • iseloomustus viimasest koolist/päevakeskusest/töökohast vmt;
 • perearstilt tervise hetkeseisu ja soovitud eriala sobivuse kirjeldus;
 • eriarstide soovitused;
 • Sotsiaalkindlustusameti ja/või Eesti Töötukassa ekspertiisiotsus puude raskusastme ja/või töövõimetuse/töövõime kohta;
 • sotsiaalse või tööalase rehabilitatsiooni dokumendid (tegevuskava, rehabilitatsiooniplaan).

 

Dokumendid too keskusesse, saada postiga või elektrooniliselt.

 

3. Sinuga lepitakse kokku vestluse ja töökatse toimumise aeg

Vestlusele tulles võta kaasa (nende olemasolul) abivahendid: prillid, kuuldeaparaat jms. Viipekeelsed õppijakandidaadid peavad tulema enda tellitud viipekeeletõlgiga.

Vestlus toimub sotsiaaltöötaja ja kutseõpetajaga. Hinnatakse kutsesobivust, motivatsiooni, iseseisvat toimetulekut ja valmisolekut õpiväljundite saavutamiseks.

Vestlusega samal päeval toimub ka valitud eriala töökatse, kus saad näidata oma oskuseid ja teadmisi valitud eriala teemalistes ülesannetes.

Kui soovid asuda õppima kohanemiskursustele, siis kutsume sind 1-3 päevaks osalema mõne õpperühma tegevustesse.

 

Loe lähemalt, mis on töökatse
Töö- ja kutseõppe kursusele kandideerijale teeb töökatse soovitud eriala kutseõpetaja. Töökatse toimub üldjuhul pärast vestlust, samal päeval. Töökatse kestab 1-3 tundi, sõltuvalt erialast.

Töökatse käigus tuleb teha seda tööd, mida teevad igapäevaselt sama eriala õppijad. Töökatse käigus hindab kutseõpetaja soovitud eriala sobivust, motivatsiooni eriala õppida ja võimeid ning taset valitud erialal. Töökatsel osaleb vaatlejana tegevusterapeut või vajadusel teised meeskonnaliikmed.

 

4. Kas ma sain õppima Astangule?

2 nädala jooksul anname sulle telefoni teel tagasisidet, kuidas sul läks ning millised on soovitused edasisteks tegevusteks.

Sulle saabub kirjalikult hindamiste kokkuvõte ning soovitused edasisteks tegevusteks.

 

5. Tere tulemast õppima!

Kui said Astangu keskusesse õppima, siis kinnita oma õppima asumine kas telefoni või e-kirja teel esimesel võimalusel.

 

Tutvu ka:

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse kursustele vastuvõtmise kord

Õppija õiguste ja kohustustega

 

Üles

Kontakt

Epp Sõna
teenuste konsultant
tel 687 7231
info(ät)astangu.ee

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018