Esileht > Õppetöö > Vastuvõtuinfo

NB! Loe, mida kujutab endast hindamine ja nõustamine.

Info leiad SIIT.

Vastuvõtukorraldus

Sooviavalduste vastuvõtt kutseõppesse ning kohanemis- ja tööõppekursustele toimub 1.märtsist 31.maini, et tagada piisav aeg hindamise läbiviimiseks. Vabade õppekohtade olemasolul toimub täiendav sooviavalduste vastuvõtt ja hindamine 15.augustist 15.septembrini.

Dokumendid esitanud inimene arvatakse esmase hindamise järjekorda. Temaga võtab ühendust teenuste konsultant ning ühiselt leitakse hindamiseks sobiv kuupäev. Kui avalduse esitanud kandidaadiga ei saada hindamiseks sobiva aja määramiseks ühe kuu jooksul ühendust, siis kustutatakse ta kandidaatide nimekirjast.

Otsus tehakse kliendile teatavaks hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale meeskonnatöö toimumist telefoni teel. Teatis teenusele vastuvõtmise kohta koos teenusele tulekuks vajaliku info ja hindamiste kirjaliku kokkuvõttega edastatakse kliendile 3 nädala jooksul pärast viimast hindamist kas posti teel või elektrooniliselt.

Astangu keskuse eelneva(te)l aasta(te)l lõpetanud ja uuele kursusele avalduse esitanud kandidaati üldjuhul vastuvõtul ei hinnata. Tema vastuvõtul lähtub hindamismeeskond ja vastuvõtukomisjon Astangu kursuse lõpetamisel kutserehabilitatsioonisoovituses või üleminekuplaanis antud soovitustest ja kandideerimisel esitatud dokumentidest. Täiendav hindamine viiakse läbi vaid vajadusel.

Vastuvõttu Astangule reguleerib vastuvõtukord.

Tutvu ka õppija õiguste ja kohustustega.

Üldinfo

 • Hindamisele võtta kaasa (nende olemasolul) abivahendid: prillid, kuuldeaparaat jms.
 • Viipekeelsed kandidaadid peavad tulema enda tellitud viipekeeletõlgiga.
 • Hindamiste põhjal vormistab meeskonna juht kirjaliku kokkuvõtte.

Üles

Vajalikud dokumendid

Kohustuslikud dokumendid

 • Sooviavaldus (sobib nii väljaprintimiseks kui ka veebis täitmiseks ja digiallkirjastamiseks)
 • Tervise hetkeseisu ja soovitud eriala sobivust kajastav tervisetõend perearstilt, kui õppijakandidaat on alaealine
 • Isikut tõendava dokumendi (ID-kaart või pass) koopia
 • Haridust tõendava dokumendi (lõputunnistus või viimase lõpetatud klassi tunnistus) koopia

Täiendavad dokumendid

 • Kehtiv rehabilitatsiooniplaan (olemasolul)
 • Tervise hetkeseisu ja soovitud eriala sobivust kajastav tervisetõend eriarstilt (võimalusel)
 • Iseloomustus viimasest koolist, päevakeskusest vms (võimalusel)
 • Otsus eestkoste määramise kohta (olemasolul)
 • Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisiotsus puude raskusastme ja/või töövõimetuse kohta (kui see on määratud)
 • Foto (võimalusel)

Dokumente saab esitada:

 • Isiklikult, leppides eelnevalt kokku teenuste konsultandiga
 • Posti teel (märksõnaga "Vastuvõtt") Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse aadressil
 • Digitaalselt allkirjastatult e-posti teel info(ät)astangu.ee

Üles

Kontakt

Kristina Holenev
teenuste konsultant
tel 687 7231
kristina.holenev(ät)astangu.ee

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018