Esileht > Õppetöö > Õppimisvõimalused

Õppimisvõimalused

Kui oled huvitatud Astangul õppimisest, helista telefonil 687 7231!

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse kursustel on erivajadustega inimestel mitmekesised võimalused sotsiaalsete, kutse- ja tööoskuste omandamiseks. Kursustel jagatakse teadmisi ja oskusi puhastus- ja koduteeninduses, pagaritöös (2 aastat), puutöös jm. Põhjalikumalt saab iga kursuse kohta lugeda vasakpoolses menüüs asuvast kursuste kirjeldustest.

Kursuste õppekavade koostamisel on oluliseks põhimõtteks paindlikkus ning lähtumine inimese võimekusest ja vajadustest. Soovime pakkuda parimat ettevalmistust iseseisvaks eluks, sh töötamiseks.

Kursuste pikkus on ühest õppeaastast kuni kolme õppeaastani.

Keskuses on kaasaegsed õppeklassid ja töökojad ning asjatundlikud õpetajad ja rehabilitatsioonispetsialistid.

NB ! Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus on Sotsiaalministeeriumi allasutus, seega ei käsitleta meid iseseisva õppeasutusena. Riiklik õppijastaatus ei laiene hetkel neile Astangu keskuse õppijatele, kes ei õpi kutseõppes, st ei ole EHIS-e (Eesti Hariduse Infosüsteem) õpilasregistris. Ametliku õppija staatusega on need keskuse kliendid, kes õpivad Haapsalu Kutsehariduskeskuse õppekavade alusel, st tisleri, abikoka ja IT-süsteemide nooremspetsialisti (ka bürootöö ja tarkvaraarendaja) erialade õppijad.

Õigus saada lastetoetust ning teisi riiklikke toetusi, mis on seotud õppija staatusega, ei laiene kohanemiskursuste ja tööõppe klientidele. Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus soovitab riiklikku toetust mitte saavatel lapsevanematel ja eestkostjatel, kelle laps või eestkostetav on 16-19 aasta vanune ning õpib Astangu Keskuse kohanemis- või tööõppekursustel pöörduda elukohajärgse KOV poole abi taotlemiseks. Näiteks, kui soovite õpilaskodu majutustasu või sõidupiletite kompenseerimiseks majanduslikku abi.

Õppimisvõimalusi tutvustav viipekeelne video

Video valmis 2014. aastal.

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019