Esileht > Õppetöö > Õppimisvõimalused > UUS ! IT-süsteemide nooremspetsialist

UUS! IT-SÜSTEEMIDE NOOREMSPETSIALISTi eriala

Õppeaeg

3 aastat

Eriala lühitutvustus

IT-süsteemide nooremspetsialisti põhilised tööülesanded on IT-süsteemide toote või projekti väljatöötamine ja kavandamine, rakenduste projekteerimine, lahenduste juurutamine, dokumentatsiooni koostamine, kasutajatugi, muutmiste tugi, probleemide lahendamine, teenuste osutamine, hanked, müügikanalite haldamine ja infoturbe tagamine. IT-süsteemide nooremspetsialist võib töötada klienditoes, IT-tugiisikuna, monitooringuspetsialistina, süsteemiadministraatorina jne.

Tema ülesandeks on standardsete IT alaste probleemide lahendamine, edastades nende hulgast keerulisemad vanemspetsialistidele. IT-süsteemide nooremspetsialisti töö eeldab analüütilist ja loovat tehnilist mõtlemist ja meeskonnatöö oskust.

Sihtrühm

Sihtrühmaks on erivajadustega inimesed, kes on omandanud põhihariduse põhikooli riikliku õppekava alusel ning kelle tervislik seisund võimaldab IT-süsteemide nooremspetsialisti erialal töötamist. Õppima võivad tulla ka juba keskhariduse omandanud inimesed.

Õppetase

Eesti kutsekvalifikatsiooniraamistiku tase 4, mis sisaldab kutsekeskharidust.

Õppebaas

Õppetöö toimub Tallinnas, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses. Õppekeskkond on kohandatud liikumispuudega inimestele.

 

Õppekava sisaldab järgmisi põhiõpingute mooduleid

Infotehnoloogilise taristu ülalhoid organisatsioonis, rakendustarkvara, organisatsioon ja ettevõtluskeskkond, IT süsteemide riistvara, arvutivõrgud ja võrguseadmed, arvutivõrkude haldus ja võrguteenused, Windows-operatsioonisüsteemide haldus, Linux/BSD-operatsioonisüsteemide haldus, operatsioonisüsteemid, rakendusserverite haldus, skriptimisvahendid, karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused, ettevõttepraktika.

Kutsekvalifikatsioonieksamid

Kõigil õppijatel on võimalik sooritada IT, telekommunikatsiooni ja elektroonika valdkonna kutseeksamid IT-süsteemide nooremspetsialisti kutsealal (IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4 vastavad kompetentsid).

 

Kõiki eriala lõpetajaid toetakse võimetekohasele tööle asumisel!

 

KUTSEHARIDUS ASTANGUL

·        Kutsehariduse erialadele ootame inimesi, kes tahavad omandada ametioskusi ja kelle tervislik seisund võimaldab valitud erialal töötamist.

·        Kutsehariduse erialasid õpetame koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskusega. Kutsehariduse erialade õppijad kuuluvad Haapsalu Kutsehariduskeskuse õpilaste nimekirja. Lõputunnistuse väljastab Haapsalu Kutsehariduskeskus. Õppetöö toimub Tallinnas, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses.

·        Õppijatel on võimalik taotleda kõiki soodustusi ja toetusi, mis on mõeldud kutseõppeasutuse päevases õppevormis täiskoormusega õppivatele õppijatele.

 

 

Tutvu ka meie muude õppimisvõimalustega:

·         Kohanemiskursused: 5 erineva sisuga 1-aastast kursust

·         Tööõppekursused: pagar-kondiitri abi, puhastus- ja koduteenindus

·         Kutseharidus: tisler, abikokk

·         IT klienditoe baaskursus

·         Peaajukahjustusega inimestele kursus „Tahan tööle“

 

Lisainfo aadressil www.astangu.ee või telefonil 687 7231.

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018