Esileht > Õppetöö > Õppimisvõimalused > Tööõppekursused

Tööõppekursused

Üldine teave

Sihtgrupp

Tööõppekursustele ootame inimesi, kes tahavad omandada erialaseid oskuseid ja kelle tervislik seisund võimaldab valitud erialal töötamist.

Kursuste eesmärgid

Tööõppekursusel osalemine aitab õppijal omandada võimalikult iseseisvaks toimetulekuks ja töötamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Tööõppekursused toimuvad tööalase koolitusena ning õppijatele ei laiene kutseõppeasutuste õppijatele mõeldud toetused ja soodustused.

Tööõppekursuste õppekavad koosnevad praktilisest tööõppest ja sotsiaalset toimetulekut toetavast õppest. Õppeaeg on 2 aastat (IT klienditoe baaskursusel 1 aasta).

Kursuse lõpetajal on teadmised ja oskused võimetekohaseks töötamiseks avatud tööturul või muus töötamise, nt kaitstud töö, vormis.

Lõpetamisel saab õppija:

 • õpingute sisu, mahtu ja tulemust kajastava Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse tunnistuse tööõppekursuse läbimise kohta
 • kutserehabilitatsioonisoovituse, kus on edasist tegevust toetav informatsioon ja nõuanded

Kõiki tööõppekursuste lõpetajaid toetatakse võimetekohasele tööle asumisel.

Üles

Vaata pilte puhastus- ja koduteeninduse eriala tegemistest Facebookis.

Puhastus- ja koduteenindus

Tutvu ka puhastus- ja koduteeninduse eriala infolehega.

Puhastus- ja koduteeninduse kursusel on võimalik omandada:

 • võimetekohased tööoskused kodutöödes ja abitöölise tasemel köögitööde ja/või puhastusteeninduse ja/või kinnisvarahoolduse valdkonnas

Õppetöö toimub praktilise õppe vormis Astangu töö- ja õppekeskkonnas (õppeklassid, õpilaskodu, söökla, välisterritoorium). Praktika sooritavad õppijad valitud praktikabaasides väljaspool keskust, töötades enda võimetele vastavas valdkonnas.

Õppekava

 • Teoreetilis-praktilised tööõppe moodulid

  • toiduvalmistamine kodus
  • olmetööd
  • rõiva- ja kodutekstiilide hooldus
  • köögitööd
  • puhastusteenindus

 • Sotsiaalset toimetulekut toetavad ained

  • kunstiõpetus
  • arvutiõpetus
  • loovtegevused (kehatunnetuse ja eneseväljendusoskuste treening)

 • Kehaline arendamine
 • Karjäärikujundamine
 • Praktika

Kursuse lõpetamisel on võimalik sooritada kutseeksam ja saada kutsetunnistus.

 

 

Puhastus- ja koduteeninduse eriala videotutvustus

Pagar-kondiitri abi

Tutvu ka pagaritöö kursuse infolehega.

Pagaritöö kursusel on võimalik omandada võimetekohased tööoskused erinevatest taignaliikidest pagari- ja kondiitritoodete valmistamiseks. Õppetöö toimub praktilise töö vormis keskuse õppeklassides ja -töökodades. Õppijad saavad klienditeeninduse kogemuse keskuses kohvikus pagaritooteid müües. Mõlemal õppeaastal sooritavad õppijad praktika ettevõtetes.

Õppekava

 • Teoreetilis-praktilised tööõppe moodulid
  • Sissejuhatus toiduainetööstuse valdkonna õpingutesse

  • Toiduohutus ja hügieen

  • Klienditeeninduse alused

  • Pagaritoodete valmistamise alused

  • Lihtpagaritoodete valmistamine

  • Pagar-kondiitri abi praktiline töö

  • Valikpagaritoodete valmistamine

  • Pagar-kondiitri abi praktika

 • Sotsiaalset toimetulekut toetavad ained
  • Erialane matemaatika ja eesti keel

  • Arvutiõpetus ja eesti keel

  • Inimeseõpetus

  • Karjääri planeerimine

  • Kujundi- ja värviõpetus

  • Kehaline arendamine ja ergonoomika

 

Üles

IT klienditoe baaskursus

IT klienditoe baaskursusel on võimalus omandada järgnevaid teadmisi ning oskuseid:

 •  arvutikasutajate nõustamine ja toetamine IT alastes küsimustes;
 •  arvutikasutajate probleemidele sobivate lahenduste leidmine;
 •  kasutajate kontoritarkvara alaste probleemide lahendamine;
 •  tarkvara ning riistvara haldamine ning dokumenteerimine;
 •  ettevõtte sise- ja välisveebi haldamine.  

 

Kursusel on võimalik osaleda nii moodulipõhiselt kui terve õppekava ulatuses.

 

Õppekava

 •     praktilised alusteadmised IT valdkonnas;
 •     kontoritöötarkvara praktiline kasutamine baastasemel;
 •     ettevõtte veebilehe haldamine sisuhaldussüsteemide abil;
 •     IT tugiisiku ettevalmistav koolitus;
 •     praktiline inglise keel tasemel B2 IT-töötajatele;
 •     telemarketing baastasemel IT valdkonna töötajale;
 •     karjääri planeerimine ja ettevõtlus ning praktika.

Kontakt


 teenuste konsultant
tel 687 7231
info@astangu.ee

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019