Esileht > Õppetöö > Õppimisvõimalused > Kohanemiskursused

Kohanemiskursused

Üldine teave

Tutvu ka kohanemiskursuste infolehega.

Kohanemiskursustele ootame inimesi, kes vajavad tuge: 

 • kohanemisel
 • erialavalikul
 • õppimise, töötamise ja muu tegevuse võimaluste täpsustamisel
 • iseseisvaks eluks vajalike oskuste omandamisel ja harjutamisel
 • õpioskuste kujundamisel tööoskuste omandamiseks ja/või tööle asumiseks

Kursuste üldine kirjeldus

Igapäevaoskuste arendamist toetavad erinevad õppemoodulid: toiduvalmistamine ja olmetööd, praktiline eesti keel ja matemaatika, arvutiõpetus.

Tööharjumuste kujundamine toimub peamiselt praktilise töö abil keskuse õppeklassides ja töökodades.

Iga õppenädala lõpus toimub kõikide õppijate osalusel nädala tulemuste arutelu ning uute eesmärkide seadmine. Nädala arutelu käigus toetatakse õppija enesehinnangu kujunemist ning reaalsete tegevuseesmärkide seadmist.

Kutsesobivuse väljaselgitamiseks ning sobiva erialavaliku tegemiseks pakutakse õppijale võimalust osaleda erinevate erialade tundides, töökatsetel ning kutsenõustamisel. Lisaks viiakse läbi õppekäike kutseõppeasutustesse ning ettevõtetesse, et tutvuda erinevate õppimise ja töötamise võimalustega.

Õppija ametiõppesse või tööellu ülemineku toetamisel lähtutakse õppija eesmärkidest ja valikust edasiste tegevusvõimaluste osas. Õppija ülemineku toetamisse on kaasatud õpperühma rühmajuhendaja, õpetajad, tööhõive- ja rehabilitatsioonispetsialistid.

Olulised eeldused õppima asumiseks on:

 • tervislik seisund, mis võimaldab õppida;
 • oskus orienteeruda ajas ja tuttavas keskkonnas;
 • suutlikkus keskenduda sihipärasele tegevusele rühmas;
 • tahe õppida ja teha võimetekohast tööd.

Lõpetamisel saab õppija:

 • Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse tunnistuse kohanemiskursuse läbimise kohta;
 • üleminekuplaani, kus on edasist tegevust toetav info ja nõuanded.

Lähtudes oma võimetest ja soovidest ning keskuse meeskonna poolt antud soovitustest, on kohanemiskursuse läbinud õppijal võimalik jätkata õpinguid Astangu tööõppekursustel, kandideerida õppekohale mõnes kutseõppeasutuses või alustada aktiivset tegevust päevakeskuses või tööturul jõukohases töötamise vormis.

Õppeaeg

 • õppeaeg kestab 1 aasta, septembrist maini

Üles

Kohanemiskursus KE

Kohanemiskursus KP

Kohanemiskursus KT

Kohanemiskursus KA

Kohanemiskursus Tahan Tööle 

Kontakt


 teenuste konsultant
tel 687 7231
info@astangu.ee

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019