Esileht > Õppetöö > Õppekavad

Õppekavad

  • 28.10.2016 direktori käskkirjaga nr 4.1-1/49 kinnitatud täienduskoolituse õppekava SISSEJUHATUS INFOTEHNOLOOGIASSE on mahuga 811 auditoorset tundi. Õppekava eest on vastutav Kristjan Traks. Koolitajatena tegutsevad Kristjan Traks, Raido Sirvi, Avo Joorits, Kristi Viisimaa, Kadri Joost, Ramil Nisamedtinov, Kristi Kobin.
  • 28.10.2016 direktori käskkirjaga nr 4.1-1/49 kinnitatud täienduskoolituse õppekava KOHANEMISKURSUS KA on mahuga 978 auditoorset tundi. Õppekava eest on vastutav Liisbet Tern Koolitajatena tegutsevad Liisbet Tern, Raido Sirvi, Lehte Meristo, Tiivi Karus, Marje Tust, Harry Gustavson, Kristi Moosus, Eve Lukk, Anni Arumäe, Madli Vaidlo, Mihhail Karpenko.

  • 28.10.2016 direktori käskkirjaga nr 4.1-1/49 kinnitatud täienduskoolituse õppekava KOHANEMISKURSUS KE I  on mahuga 977 akadeemilist tundi, millest 753 tundi on töös õppimist ja praktikat. Õppekava eest on vastutav Kristi Moosus. Koolitajatena tegutsevad Liisbet Tern, Kristi Moosus, Lehte Meristo, Liivi Popenko, Marje Tust, Tiina Kapten, Ilme Vannas, Sirje Vaus.

  • 28.10.2016 direktori käskkirjaga nr 4.1-1/49 kinnitatud täienduskoolituse õppekava KOHANEMISKURSUS KE II  on mahuga 960 akadeemilist tundi, millest 743 tundi on töös õppimist ja praktikat. Õppekava eest on vastutav Sandra Praats. Koolitajatena tegutsevad Sandra Praats, Kristi Moosus, Lehte Meristo, Tea Vallimäe, Marje Tust, Tiina Kapten, Ilme Vannas, Malle Ivi Nurme.

  • 28.10.2016 direktori käskkirjaga nr 4.1-1/49 kinnitatud täienduskoolituse õppekava PUIDUSUUNALINE KOHANEMISKURSUS KP on kogumahuga 1020 akadeemilist tundi, millest 900 tundi on auditoorset tundi ja 120 tundi on praktikat. Õppekava eest on vastutav Armand Danilson. Koolitajatena tegutsevad Sandra Praats, Kristi Moosus, Lehte Meristo, Armand Danilson, Kristjan Traks, Birgit Ulrich, Mihhail Karpenko.

  • 28.10.2016 direktori käskkirjaga nr 4.1-1/49 kinnitatud täienduskoolituse õppekava KOHANEMISKURSUS KT on mahuga 996 akadeemilist tundi. Õppekava eest on vastutav Kaire Lattik. Koolitajatena tegutsevad Kaire Lattik, Ilme Vannas, Mihhail Karpenko, Eve Lukk, Sirje Vaus.

  • 28.10.2016 direktori käskkirjaga nr 4.1-1/49 kinnitatud täienduskoolituse õppekava
    PAGAR – KONDIITRI ABI on kogumahuga 2233 akadeemilist tundi, millest 1655 on auditoorset tundi, 560 tundi on praktikat ja 18 tundi iseseisvat tööd. Õppekava eest on vastutav Tea Vallimäe. Koolitajatena tegutsevad Tea Vallimäe, Liivi Popenko, Lehte Meristo, Raido Sirvi, Ilme Vannas, Tiina Kapten, Kristi Moosus.

  • 28.10.2016 direktori käskkirjaga nr 4.1-1/49 kinnitatud täienduskoolituse õppekava PUHASTUS- JA KODUTEENINDUS on kogumahuga 2048 akadeemilist tundi, millest 1533 on auditoorset tundi, 515 tundi töös õppimist ja praktikat. Õppekava eest on vastutav Maritana Kala. Koolitajatena tegutsevad, Marit Mets, Raido Sirvi, Kristi Moosus, Harry Gustavson, Maritana Kala.

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018