Esileht > Meie keskusest > Uudised > Artikkel

Tallinnas toimus rehabilitatsioonivaldkonna aastakonverents

6. juuni 2019  /  Astangu uudised

3.-5. juunini Tallinnas toimunud Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi (EPR) aastakonverents tõi kokku pea 100 sotsiaalvaldkonna esindajat 14 riigist üle Euroopa. Konverentsi kaaskorraldaja oli EPR-i liige Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus.

Konverentsi põhiküsimus oli, kas väiksemate ressurssidega on võimalik rohkem teha samal ajal kvaliteedis järgi andmata. Märksõnadest innovatsioon ja tehnoloogia areng ei saa üle ega ümber ka sotsiaalvaldkond. Konverentsil üles astunud Sotsiaalministeeriumi e-tervise peaspetsialist Hannalore Taali tõi välja mitu ilmekat näidet, kuidas patsient saab tehnoloogia abil konsultatsiooni või vajalikku tuge seismata pikkades järjekordades ja kulutamata loendamatuid uksi. Nii ei kontrolli haigus patsiendi elu, vaid patsient saab elada oma elu tavapärasel viisil ning olla oma seisundist vähem mõjutatud. Taali sõnul on selliste teenuste loomisel oluline koht erinevate sidusgruppide omavahelisel koostööl, et luua teenuse toimimiseks vajaliku sünergia. Esinemisele järgnenud paneeldiskussioonis arutati digiteenuste võimalustest ja ohtudest, mis kaasneb tehnoloogia üha suurema imbumisega meie igapäevaeludesse.

UCCL lektor Kristof Das võrdles tehnoloogia arengu ajastuid kolme õunaga – Aadama õun, Newtoni õun ja Steve Jobsi õun. Oma kõnes keskendus ta rohkem viimasele ning digitaalajastu tulekuga võimu muutunud olemusele, seda ka hariduses.  Vana lähenemise kohaselt nähakse võimu ülevalt alla liikumisena ja käskude-süüdistamiste-karistamiste vormis ehk tähelepanu on suunatud teisel inimesele ja mida tema peab tegema. Dasi sõnul tuleb teiste asemel fookus viia iseendale. Kui õpilased ei tee seda, mida õpetaja soovib, siis selle asemele, et õpilasi õpetada, tuleb tähelepanu viia endale ja mida ise teistmoodi teha, et ka teised talle järgneksid. Das tõi välja ka vaikuse tähtsuse ehk SMSi (silent message sending) ning andis soovituse aeg-ajalt olla 10 minutit vaikselt, et märgata ja kuulda rohkem enda ümber toimuvat.

Kõnedele ja paneeldiskussioonidele järgnes 4 erinevat töötuba teemadel võimalused tööhõives, iseseisev elu, mõtle digitaalselt ja nutikam juhtimine. Kõigis töötubades mindi teemadesse rohkem sisse ning jagati oma praktikaid ja kogemusi.

Kolmandal ja viimasel päeval tutvustas EPR-i peasekretär, millised muutused on neid ees ootamas ja millistele teemadele keskendutakse järgnevatel aastatel. Belgia ja Eesti noored kõnelesid oma kogemusest Erasmus+ projektis The Futue YOU(th) Want osalemisest, mille tulemusena valminud manifesti viisid noored ise oma riigi poliitikakujundajateni. Eesti näite puhul tuli noorel oma sõnumi Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmeteni viimiseks läbida kõigepealt takistusrada erinevate treppide, kitsaste uste ja tõkete kujul: „Mina saan oma käimisraamiga veel üle ronida, aga mida peab ratastoolis inimene tegema?“. Noortel on ootus poliitikakujundajatele, et rääkimise asemel hakatakse lõpuks olukorra parandamiseks ka tegutsema. Nende soov on olla teiste keskel ja teistega koos, sest nad on samasugused noored nagu kõik teised.

Saatejuht Jakob Rosin on aga puhas tõestus sellest, kuidas kõik on võimalik. Tema suurim kirg on muusika ning hoolimata sellest, et ta on pime, on leidnud võimaluse ise luua muusikat. Selle jaoks läheb vaja õigeid vahendeid, õiget suhtumist ja nutikat mõtlemist. Ka konverentsil kõlas tema poolt loodud klaverimängust, vihmast ja linnulaulust koosnev muusikapala. Nii Jakobi kui noorte esinemine tõi saalisolijatelt tulise aplausi.

Konverentsi jooksul kuulutati välja EPR-i 2019. aasta innovatsiooniauhind Saksamaa siseronimisprojektile, mis on edendanud intellektipuudega inimeste tööalast konkurentsivõimet. Kolmepäevane konverents lõppes orienteerumismänguga Tallinna vanalinnas.

Euroopa Rehabilitatsiooni Platvorm (EPR) on rehabilitatsiooniteenuste pakkujate võrgustik, mis on pühendunud innovatsioonile ja teenuste kvaliteedis tipptaseme saavutamisele läbi üksteiselt õppimise. Euroopa Rehabilitatsiooni Platvorm ja selle liikmed panustavad niisuguse ühiskonna loomisesse, kus puudega inimestel ja teistel riskirühmadesse kuuluvatel inimestel on ligipääs tippkvaliteediga teenustele, mis loovad võrdseid võimalusi iseseisvaks ühiskonnaelus osalemiseks. EPR-iga on liitunud 25 organisatsiooni 16 riigist. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus on olnud EPRi aktiivne liige alates 2001. aastast.

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019