Esileht > Meie keskusest > Uudised > Artikkel

Tähistasime mitmekesisuse päeva

22. aprill 2019  /  Astangu uudised

Kolmapäeval, 17. aprillil tähistati mitmekesisuse päeva üle Eesti. Astangul valmistasid sel päeval 2 Hiina õpetajad kõrvuti meie abikoka rühma õppijatega hinnapärast toitu ja hiljem õpetasid, kuidas oma nime Hiina kirjas kirjutada.

Mitmekesisuse päev annab võimaluse kord aastas koos midagi toredat ette võtta, kuid samas on eesmärk märgata ja väärtustada iga inimese tähtsust ja erakordsust nii organisatsioonides kui ühiskonnas laiemalt. On ta siis meie õppija, klient, koostööpartner, külaline või kolleeg kõrvalruumist. Erakordsus tuleneb soost, vanusest, puudest, tervislikust seisundist, etnilisest kuuluvusest, seksuaalsest identiteedist. Samuti ka isikuomadustest, suhtlusviisist, usust, haridusest, perekonnaseisust jne.

Erinevuste põrkumine võib tekitada vahel väärarusaamu ja pahameelt, kuidas samas luuakse erinevuste kaudu uusi tähendusi ja kogemusi. Nii nagu see toimus hiinlaste kaasamisel mitmekesisuse päeval. Õppijad said kogemuse teisest kultuuriruumist pärit ja teiste keelt kõnelevate inimeste juhendmaisel valmistada toitusid. Kogemus, mis toetab iseseisvaks eluks valmistumist. Samuti said hiljem kohvikus kõik töötajad ja õppijad teada, kuidas tema nimi kirjutatakse ja hääldatakse Hiina kirjas. Uus teadmine ja kogemus kahe erineva kultuuri kohtumisel. Hiina õpetaja pidasid saadud kogemust väga tähendusrikkaks ning pakkusid välja uuesti koos meie õppijatega toitu valmistama ning siis juba Hiina rahvustoitu. Uued võimalused, mis tekivad üksteise erinevuste arvestamisel ja austamisel. Kui erisused muuta tugevuseks, on mitmekesisusel edasiviiv jõud.

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019