Esileht > Meie keskusest > Uudised > Artikkel

Erivajadusega tudengite stipendiumi taotlusvoor on avatud

22. jaanuar 2019  /  Hetkel oluline

Kuni 20. veebruarini 2019 ootab SA Archimedes taotlusi erivajadusega tudengite stipendiumitele.

2018/2019. õppeaastal on erivajadusega noortel võimalik kõrgkoolis õppimiseks taotleda stipendiumi. Stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest ning on 60-510 eurot kuus.

Stipendiumi maksmine toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise tingimused” kehtestatud tingimustele.

Stipendiumi on õigus taotleda rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe ning doktoriõppe üliõpilasel, kes vastab järgmistele tingimustele:

  • ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
  • ta õpib täis- või osakoormusega õppes või kui viibib akadeemilisel puhkusel.

Stipendiumi saab taotleda kaks korda aastas: septembris ja veebruaris. 2018/2019. õppeaastaks taotluste esitamise tähtaeg on 22. septembril 2018 ja 20. veebruaril 2019.

NB! Mitu korda õppeaasta jooksul taodelda ei saa (22. septembril toimub taotlemine terveks õppeaastaks ja 20. veebruaril kevadsemestriks).

Taotlus tuleb esitada läbi elektroonilise taotluskeskkonna

Otsuse stipendiumi määramise või selle andmisest keeldumise kohta teeb sihtasutus hiljemalt ühe kuu jooksul peale taotlusvooru tähtaega. Otsus tehakse üliõpilasele teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Liis Uulman (e-mail: liis.uulman(ät)archimedes.ee, tel   699 9395).

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019