Esileht > Meie keskusest > Uudised > Artikkel

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus on välja kuulutanud hanke: „RFK rakendamine meditsiinilises rehabilitatsioonis ja abivahendi vajaduse hindamisel“

13. detsember 2018  /  Astangu uudised

Hanke eesmärgiks on piloteerida Rahvusvahelise Funktsioneerimisvõime Klassifikatsiooni (RFK) rakendamist kui standardkeelt ja alust funktsioneerimisvõime hindamiseks Eesti meditsiinilises rehabilitatsioonisüsteemis 8 kliendiga (projektis kokku ca 40 klienti), kasutades selleks elektroonset hindamis- ja dokumenteerimiskeskkonda (RFK prototüüp).

Ootame hankes osalema taastusraviteenuse osutajaid:

Hankedokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast  https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1537009/general-info

Hankija: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus.  Pakkumuste esitamise viimane kuupäev on 28.12.2018 14:00

*Tegevusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014 - 2020

Tegevus 1.3: Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine.

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019