Esileht > Meie keskusest > Uudised > Artikkel

Valmis ülevaade kaitstud töö teenusest

11. november 2018  /  Astangu uudised

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse poolt koostatud ülevaatest selgub, et tänaseks üle 2 aasta pakutud kaitstud töö teenus on vajalik ning suur vajadus on jätkata teenuse pakkumisega ka peale Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud pilootprojekti lõppemist.

Kaitstud töö teenuse pakkumisega praegusel kujul alustati seoses tööhõivereformi käivitumisega 2016. aasta alguses ning annab vähenenud töövõimega inimestel võimaluse olla aktiivne hoolimata oma erivajadusest. Samuti integreeruda paremini ühiskonda ja suurendada sotsiaalset kaasatust.

Ülevaade sisaldab nii lühiajalise- kui ka pikaajalise kaitstud töö teenuse analüüsi ning kuidas sellest erinevad teenusepakkujad on aru saanud ja teenust osutavad. Kokku pakub kaitstud töö teenust Eestis üle 40 asutuse ning ülevaate koostajad külastasid 2018. aasta märtsist kuni augustini 11 teenusepakkujat üle Eesti. Külastuse jooksul vaadeldi kaitstud töö keskkonda ja intervjueeriti kaitstud töö teenuse juhendajat, juhti või asutuse juhti.

Suurima positiivse küljena on välja toodud, et kaitstud töö teenusel viibimine on aidanud muidu kodustel ja rakenduseta olevatel inimestel tunda ennast vajalike ja väärikatena. Selle tulemusena on paranenud ka nende elukvaliteet. Tööharjumuste omandamise, igapäevaoskuste parandamise ja iseseisvamaks olemise kaudu toetab kaitstud töö teenus ka töövõimereformi eesmärki. Kuna teenust on nüüdseks osutatud pilootprojektina üle 2 aasta ja alles algusjärgus, tõi analüüs välja ka kitsaskohti ja arenguvõimalusi. Üheks soovituseks on täpsemalt lahti kirjutada tööle esitatavad nõuded, olgu siis teenuse osutamise või toote valmistamisega. See võimaldab paremini tekitada ja hoida tööharjumusi ning ühtlustada teenuse osutamist. 

Kaitstud töö teenus on inimeste jaoks, kes oma tervisest tuleneva erivajaduse tõttu ei saa töötada tavalistes töötingimustes avatud tööturul ning teevad tööd kaitstud ja kohandatud keskkonnas. Töötamisel kaitstud tingimustes võimaldatakse inimesel teha võimetekohaseid tööülesandeid talle sobivas töökeskkonnas ja jõukohases töötempos ning talle on sealjuures tagatud vajalikus ulatuses juhendamine, nõustamine ja abi. 

Lisatud dokumendid:
Kaitstud_töö_teenuse_ülevaade.pdf849 K
Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019