Esileht > Meie keskusest > Uudised > Artikkel

Valminud on materjal kutseõppeasutustele "Õppijakeskse sisseastumisprotsessi korraldamine kutseõppeasutustes"

23. jaanuar 2018  /  Astangu uudised

Koostöös Innovega on valminud materjal kutseõppeasutustele, mis pakub ideid sisseastumisprotsessi tõhustamiseks nii erivajadusega kui muukeelsetele õppijatele.

Pildid Innove ja Astangu logodest.

Eesti elukestva õppe strateegia üheks eesmärgiks on luua kõikidele Eesti inimestele nende vajadustele ning võimetele vastavad õpivõimalused kogu elukaare jooksul, et end seeläbi teostada nii ühiskonnas kui ka pereelus. Kutsehariduses on loodud mitmekesised ja võimetekohased õppekavad uute teadmiste ja oskuste omandamiseks väga laiale sihtrühmale ja kuigi järjest enam inimesi on suundumas kutseõppesse (nt 90% põhikooli lõpetanud HEV õppijatest), on samas väga sage ka õpingute katkestamine.

Et õpe vastaks kõikide ootustele – eelkõige aga õppija enda ja kutseõppeasutuse omadele – on vajalik erinevatest aspektidest lähtuvalt mõtestada kooli sisseastumisprotsess. Hästi korraldatud sisseastumisprotsessi abil on võimalik mitmete probleemide tekkimist ennetada ning seeläbi suurendada eduka lõpetamise tõenäosust. Materjal on koostatud eesmärgiga pakkuda kutseõppeasutustele ideid sisseastumisprotsessi tõhustamiseks.

 

Materjal on kättesaadav Astangu kodulehel metoodiliste materjalide juurest: bit.ly/2n2GQv5 

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019