Esileht > Meie keskusest > Uudised > Artikkel

Kaia Iva osales Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse jõulukohvikus töövarjuna

20. detsember 2017

19. detsembril osales sotsiaalkaitseminister Kaia Iva Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuse jõulukohvikus töövarjuna, et pöörata tähelepanu erivajadustega inimeste tööhõivele ja võimalikult iseseisvale elule.

„20. detsembril tähistatakse maailma inimliku solidaarsuse päeva, millel küll Eestis esialgu traditsioonid puuduvad, kuid mis on ÜRO 2005. aastal käivitatud algatus vaesuse vastu võitlemiseks, selleks, et tunda rõõmu inimkonna mitmekesisusest ning kasvatada solidaarsust. Töökäte arvu vähenemise tingimustes on oluline tagada, et kõik, kes soovivad, ka jõukohast tööd leiavad, see eeldab tööturult enam paindlikkust ja tööandjatelt ka solidaarsust ning valmisolekut erivajadustega inimesi rakendada,“ ütles minister.

 

„Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus valmistab ette erivajadustega noori, et nad saaksid anda võimetekohase panuse tööturul ega jääks ühiskonnaelust kõrvale, sellepärast ongi hea seda päeva just nendega koos tähistada. Need on tublid noored, kes oma eneseteostuse nimel tublisti pingutavad,“ lisas Kaia Iva.

 

Eesti ettevõtetest kolmandik on valmis täna võtma tööle vähenenud töövõimega inimesi. Möödunud aasta lõpul Sotsiaalministeeriumi tellimusel valminud uuring näitas, et juba 75% inimestest, kellele endale pole püsivat töövõimekadu ega vähenenud töövõimet määratud, suhtuvad vähenenud töövõimega inimestega koos töötamisse positiivselt.

 

„Tööandjate valmisolek suureneb, sest nutikad tööandjad teavad, et erinevad inimesed annavad nende ettevõtetele lisandväärtust. Hea avaliku eeskujuna on näiteks mitmed kaubandusketid juurutanud n-ö uut normaalsust, et meie seas on puudega inimesed, kes ka aktiivselt töötavad. Tööandjatele, kes täna veel muutuseid pelgavad, soovitan ma pöörduda Töötukassa poole nõu saamiseks, sest sageli on hirmu või valmisoleku puudumise põhjuseks lihtsalt teadmatus, aga erivajadustega inimesi ei pea värbamisel pelgama,“ kutsus sotsiaalkaitseminister tööandjaid üles julgemad olema.

 

Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuses korraldatud traditsioonilises jõulukohvikus müüvad kohanemiskursuste õppijad isevalmistatud salateid, kooke ja küpsetisi oma maja jõulukohvikus. Tooteid küpsetasid lisaks kohanemiskursustele ka puhastus- ja koduteeninduse rühmad.

Aitäh ka Kaia Ivale, kes oli väga väärtuslik töötaja kohvikus. Tänu tema empaatia- ja ettenägemisvõimele suutis ta aidata nii õppijaid kui ka meie kohviku kliente.

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019