Esileht > Meie keskusest > Uudised > Artikkel

Kutseharidussüsteemi on võimalik muuta ligipääsetavamaks erivajadustega inimestele

30. november 2017

30. novembril toimub Tallinna Teeninduskoolis konverents välis- ja Eesti ekspertide vahel, et muuta kutseharidus erivajadustega inimestele ligipääsetavamaks. Sündmuse eesmärk on liikuda kaasavama kutsehariduse poole, saada parem ülevaade olukorrast ja kujundada ühine arusaam Eesti lähiaja väljakutsetest selles valdkonnas.

 

Haridusliku erivajadusega ehk HEV õppijaid on praegu kutseõppes 4% kõigist õppuritest. Nende osakaalu saaks suurendada, kuid hetkel on murekohaks tugispetsialistide vähesus, kes toetaks praeguseid ja ka tulevasi õppijaid. Eelmisel õppeaastal polnud tugispetsialiste Eesti maakondade kutseõppeasutustest näiteks pooltel. Tugispetsialistide olemasolu ja tugi on aga üheks oluliseks võtmeks kaasava hariduse edendamisel. Sellele, kuidas laiemalt kutseharidust muutuva õpikäsituse valguses kaasavamaks muuta, hakataksegi koos välisekspertidega võrgustikuseminaril „Teeme koos kutsehariduse kaasavamaks“ ideid otsima.

Konverentsil on esinemas väliseksperdid Hollandist ja Soomest. Herma Veltman räägib erivajadustega õppijate kaasamisest ja õppe kohandamisest Hollandi näitel ning Marjut Huttunen kutseõppest kui teekonnast tööturule ja hea elu juurde Soome näitel. Kaasava hariduse abil saab vähendada diskrimineerimist, arendada inimeste oskusi ja andeid ning toetada iga inimest enesemääratlusel, et kõik saaksid oma potentsiaali maksimaalselt kasutada ning elada oma elu aktiivsete kodanikena.

Seminari korraldavad Euroopa Rehabilitatsiooni Platvorm, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus ja sihtasutus Innove.  Euroopa Rehabilitatsiooni Platvorm (EPR) on rehabilitatsiooniteenuste pakkujate võrgustik, mis on pühendunud innovatsioonile ja teenuste kvaliteedis tipptaseme saavutamisele läbi üksteiselt õppimise. Eestit esindab Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormis Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus.

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus on Tallinnas Õismäe serval asuv keskus, mis üle 20 aasta on pakkunud õppimisvõimalusi ja erinevaid rehabilitatsiooniteenuseid tööealistele erivajadusega inimestele, arendanud valdkonda Eestis ning jaganud oma kogemusi teiste teenusepakkujatega. Sihtasutus

Innove edendab üld- ja kutsehariduse valdkonda, pakub üle-eestilise Rajaleidja võrgustiku kaudu karjääri- ja õppenõustamisteenuseid ning vahendab Euroopa Liidu toetusi.

Seminar on ka üks 4 sündmusest, millega Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 3. detsembril toimuvat ülemaailmselt puuetega inimeste päeva tähistab.

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018