Esileht > Meie keskusest > Uudised > Artikkel

Otsime eksperte rehabilitatsioniprogrammi väljatöötamiseks

2. oktoober 2017  /  Hetkel oluline

Hea partner!

Ootame füsioterapeuti, tegevusterapeuti ja psühholoogi liituma ekspertide meeskonnaga, mille ülesandeks on välja töötada rehabilitatsiooniprogramm osalise töövõimega tööealistele inimestele, kes on tööturul aktiivsed, kuid vajavad tulenevalt erivajadusest või kroonilisest tervisehäirest töökeskkonna ja -ülesannete kohandamist ning töökohapõhist nõustamist, et  olemasoleval töökohal töötamist jätkata ja täita tööülesandeid ennast säästvalt .

Ekspertide põhilisteks tegevusteks on: 

 • Osalemine rehabilitatsiooniprogrammi väljatöötamise töögrupi töös;
 • Rahvusvahelise kogemuse kaardistamine samalaadsete (rehabilitatsiooni)programmide pakkumise ja tulemuste osas;
 • Oma erialase panuse andmine rehabilitatsiooniprogrammi väljatöötamiseks (vajadustest lähtuvate teenuste planeerimine; teenuste sisu ja meetodid);
 • Koostöö teiste ekspertidega (koosolekud jms);
 • Iseseisev töö.

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on erialane kõrgharidus ja töökogemus tööealiste erivajadustega inimestega sh tööalase ja/või töökeskkonnas nõustamise kogemus. Füsioterapeudi valikul on suureks eeliseks tööfüsioteraapia-alased teadmised ja töökogemus;
 • Sul on teadmised peamistest erivajaduse liikidest ja sellest lähtuvast toetusvajadusest;
 • Tunned sotsiaalse- ja tööalase rehabilitatsiooni valdkonda. Kasuks tuleb meditsiinilise rehabilitatsiooni ja töötervishoiu põhimõtete tundmine;
 • Oled varasemalt osalenud arendustegevustes;
 • Tunned end kindlalt suulisel ja kirjalikul eneseväljendamisel ning oled initsiatiivikas arenduste osas kaasa mõtlema;
 • Suudad analüüsida andmeid, protsesse, olukordi ja teha nendest järeldusi;
 • Soovid töötada meeskonnas, kus igaühe panus on oluline.

Töö on osalise koormusega perioodil oktoober kuni detsember  2017. a, kogumahuga maksimaalselt 100 tundi.

Palun saada oma CV koos motivatsioonikirjaga, kus muuhulgas kirjeldad oma erialast tegevust rehabilitatsiooni valdkonnas ning varasemat töökogemust osalise töövõimega tööealistega, sh tööalase ja töökeskkonnas nõustamise kogemust, hiljemalt 16. oktoobriks 2017.a aadressile ulvi.molder(ät)astangu.ee.

Täiendavatele küsimustele vastab meeleldi Ulvi Mölder tel. 56243174;  e-mail: ulvi.molder(ät)astangu.ee.

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019