Esileht > Meie keskusest > Uudised > Artikkel

Kandideeri partneriks rehabilitatsiooniprogrammide arendamisel

14. september 2017  /  Hetkel oluline

Head rehabilitatsiooniteenuse osutajad!

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus otsib koostööpartnereid erinevatesse rehabilitatsioonialastesse arendustegevustesse 2017-2018. aastal:

 1.       Sotsiaalse rehabilitatsiooni programmi piloteerimine 6-8. aastastele keele- ja kõnehäirega ja/või psüühikahäirega lastele, kes vajavad rehabilitatsioonispetsialistide tuge koolivalmiduse saavutamisel ja õppima-asumisel lapsele sobivas õppekeskkonnas ja -vormis. Programm on koostatud Astangu KRK poolt koostöös erinevate ekspertidega ning planeeritav piloteerimine toimub ajavahemikul oktoober 2017–aprill 2018. Hange viitenumbriga 190933 on avaldatud riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee  tähtajaga 22.09.2017 kell 10.00.

 2.       Hanke „Rahvusvahelise Funktsioneerimisvõime Klassifikatsiooni (RFK) kasutamine meditsiinilises-, sotsiaalses- ja tööalases rehabilitatsioonis ning abivahendi vajaduse hindamisel“ eesmärk on piloteerida RFK kasutamist kui alust funktsioneerimisvõime hindamiseks Eesti rehabilitatsioonisüsteemides. Partneriteks ootame nii taastusravi kui ka sotsiaalse- ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutajaid. Planeeritav piloteerimine toimub perioodil november 2017 – september 2018. Hange viitenumbriga 190985 on avaldatud riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee tähtajaga 25.09.2017.a kell 15.00.

Samuti edastame eelteate erinevate sotsiaalse rehabilitatsiooni programmide koolituste osas.
Koolitused toimuvad novembris ja detsembris 2017. aastal (peale programmide kinnitamist SKA-s).
Täpsema info registreerimise, programmide sisu ja teenuseosutajatele esitatavate nõuete osas saadame ning avaldame oma veebilehel oktoobri II pooles.

Ootame koolitusele asutusi, kes soovivad edaspidi SKA finantseerimisel osutada järgmiseid programme:

 • Sotsiaalse rehabilitatsiooni programm „Selged sõnad“ 4-7 aastastele  keele- ja kõnepuudega lastele. Programmi väljatöötaja: Jõhvi Haigla.
 • Sotsiaalse rehabilitatsiooni „Astmaga koos  kasvades“ 6-12 aastastele lastele.  
  Programmi väljatöötaja
  : AS WASA.
 • Sotsiaalse rehabilitatsiooni programm „Sinu nutikas areng“ kerge kognitiivsete funktsioonide häirega vanemaealisele (60+ aastat). Programmi väljatöötaja: SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus.
 • Sotsiaalse rehabilitatsiooni programm kukkumisriski vähendamiseks eakatel (65+).
  Programmi väljatöötaja: Dorpat Tervis OÜ.
 • Sotsiaalse rehabilitatsiooni programm „Liikumisvabadus” pensioniealistele põlve- ja puusavaludega klientidele. Programmi väljatöötaja: OÜ Activitas.
 • Sotsiaalse rehabilitatsiooni programm „Hariduslike erivajadustega põhikooli lõpetajate ülemineku toetamine kutseõppesse siirdumisel“. Programmi väljatöötaja: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus.

Heade koostöösoovidega

Karin Hanga
Juhataja
Rehabilitatsioonialane kompetentsikeskus

Tel +372 687 7207
+372 5516097
karin.hanga(ät)astangu.ee

 

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018