Esileht > Meie keskusest > Uudised > Artikkel

Ootame rehabilitataisioonispetsialiste baaskoolitusele

30. juuni 2017  /  Hetkel oluline

Hea rehabilitatsioonimeeskonna spetsialist,

Kutsume Sind osalema rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitusele, mille korraldame sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määruse nr 67 alusel koostatud õppekava kohaselt. Tutvu palun koolituse eesmärgi ja sisuga õppekavas enne kandideerimise otsuse tegemist.

Koolitus sisaldab 156 tundi õppetegevust, millest 11 tööpäeva on planeeritud auditoorseks tööks (kokku 88 akadeemilist tundi) ning 7 tööpäeva iseseisvaks tööks (68 akadeemilist tundi).

Avame paralleelselt kaks gruppi – Tallinnas ja Tartus. Koolituspäevad on planeeritud kahe järjestikuse päevana: kolmapäev-neljapäev. Koolituse asukoht teatatakse osalejatele enne koolituse toimumist.

Koolituse teemad ja kuupäevad:

 

Teema:

Tallinn:

Tartu:

I moodul

Sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni alused ja korraldus

30.-31. august

13.-14.september

II moodul

Rehabilitatsiooni protsess

20.-21. september

04.-05.oktoober

III moodul

Erialaspetsialistide funktsioonid ja meeskonna koostöö rehabilitatsioonis

11.-12. oktoober

25.-26. oktoober

IV moodul

Tööalane rehabilitatsioon

01.-02. november

15.-16. november

V moodul

Rehabilitatsiooniprogrammid ja rehabilitatsiooniteenuste kvaliteedipõhimõtted

22.-23. november

06.-07. detsember

Lõputöö arutelu

Iseseisvate ja lõputööde arutelu, tagasiside

15.dets  2017.a.

15.dets  2017.a.

Tunnistuse saamiseks on vajalik osaleda 80% auditoorses õppetöös ning esitada iseseisvad tööd iga mooduli järgselt. Koolitusmaterjalide jagamiseks ning iseseisvate tööde esitamiseks on kasutusel Moodle e-õppekeskkond, millega kõik osalejad peavad kursuse läbimiseks liituma.

Kuna tegemist on  mahuka koolitusega (11 koolituspäeva 5 kuu jooksul), siis palume igal spetsialistil enda osalemine kooskõlastada oma asutuse juhtkonnaga.

Kandideerimine koolitusele toimub vastava veebivormi kaudu kuni 8.augustini.

Koolitus on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Spetsialistidele on osalemine tasuta, sisaldades digitaalseid koolitusematerjale ning toitlustamist koolituspäevadel. Transpordi ja vajadusel majutuse korraldus on osalejate enda kanda.

Täpsustavate küsimuste korral annab nõu rehabilitatsioonialase kompetentsikeskuse koolitusspetsialist Lianne Teder (gsm 58 358 406).

Heade koostöösoovidega
Karin Hanga
Rehabilitatsioonialase kompetentsikeskuse juhataja
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018