Esileht > Meie keskusest > Uudised > Artikkel

Avatud on registreerimine venekeelsele toetatud töölerakendamise metoodika koolitusele

21. juuni 2017  /  Hetkel oluline

Astangu KRK rehabilitatsioonialane kompetentsikeskus ootab  spetsialiste, kes tegelevad vähenenud töövõimega või teiste tööturul ebasoodsamas seisus olevate inimeste tööle saamise toetamisega (sh erihoolekande teenuse osutajad, tööturuteenuste osutajad, kaitstud töö teenuse osutajad, sotsiaalse- ja tööalase rehabilitatsiooniteenuse osutajad) toetatud töölerakendamise koolitusele

Vaata kutset vene keeles! 

Toetatud töölerakendamise metoodika koolitus toimub Kersti Võlu Koolituskeskuses Jõhvis 13.-14.septembril, 11.-12.oktoobril ja 9.novembril 2017.a.

Toetatud töölerakendamine (TTR) on erivajadustega või teistele ebasoodsamas olukorras olevatele inimestele toe pakkumine eesmärgiga kindlustada nad tasustatava tööga avatud tööturul (European Union of Supported Employment). TTR klienditöö protsess koosneb viiest etapist: kliendi kaasamine, kompetentside kaardistamine ehk kutseprofiili koostamine, töö otsimine, tegevused tööandjaga ning jätkutugi tööl püsimiseks.

Koolituse eesmärgina on kasutab koolituse läbinud spetsialist toetatud töölerakendamise (TTR) metoodika elemente oma igapäevatöös klientidega ja tööandjatega, et toetada vähenenud töövõimega või teisi tööturul ebasoodsamas seisus olevaid inimesi avatud tööturule sisenemisel ja töökohal püsimisel.

Koolitus toimub Astangu KRK kinnitatud õppekava kohaselt. Õppekavaga saate tutvuda SIIN. Osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt täiskasvanukoolituse seadusele. Koolitus toimub vene keeles.

Koolitusele registreerides palume arvestada, et eeltoodud kuupäevad on teile koolitusel osalemiseks sobilikud ning tunnistuse saamiseks tuleb esitada iseseisev töö. Iseseisva töö maht koolitusel on 64 akadeemilist tundi.

Koolitusgrupi suurus on 10 inimest. Kui koolitusele registreerub rohkem inimesi, siis koostatakse pingerida lähtuvalt registreerimisvormis olevast põhjendusest, miks koolitusel soovitakse osaleda ning eelistatakse asutusi, kus ei tööta varem koolitusel osalenud spetsialistid.

Palume koolitusele registreerida individuaalselt hiljemalt 7.augustil 2017 registreerimisvormi kaudu. Ühest asutusest on koolitusel võimalik osaleda ühel kuni kahel spetsialistil, sõltuvalt koolitusele registreerunute arvust!

NB! Tegu ei ole erihoolekandeteenusena pakutava töötamise toetamise teenuse täiendkoolitusega.

Koolitusel osalemine on tasuta, koolituspäeval pakutakse suupisteid ja lõunasööki. Osalejad peavad ise korraldama transpordi ning vajadusel majutuse.

Koolituse toimumist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist meetme 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ tegevuse 1.3 „Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine“ raames. Osalemine ning toitlustus on spetsialistidele tasuta, osalemisega seotud transport ja majutus tuleb tagada osalejal endal.

Olete oodatud!

Ulvi Mölder
Arendusspetsialist
Rehabilitatsioonialane kompetentskeskus

Tel. 687 7289

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018