Esileht > Meie keskusest > Uudised > Artikkel

Astangu ja kutsekoolide koostööseminaril räägiti kaasavast lähenemisest kutsehariduses

5. juuni 2017  /  Astangu uudised

1. juunil toimus Tartus Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse korraldatud seminar „Kogemused ja uued lähenemised kaasavas kutseõppes“.

Lisaks Astangule olid korralduse juures ka partnerid Haridus-ja Teadusministeeriumist, SA-st Innove, Tartu Kutsehariduskeskusest ja Põhja-Eesti Rajaleidja keskusest.

Seminar koosnes lühikestest ettekannetest, mida täiendasid töötoad vastavatel teemadel.


SEMINARI MATERJALID

 

Üldettekanded

1)      Orientatsiooniaasta teemaline esitlus

2)      Rehabilitatsiooniprogrammide teemaline esitlus

3)      Karjäärinõustamise teemaline esitlus

4)      Kaasamist toetavad metoodikad - INDIVERSO projekti tulemuste tutvustus

 

Töötubade materjalid

·         Karjäärinõustamise töötoas jagatud töölehed:
 Enesetundmine tööleht
Hobid oskused väärtused
Karjääriratas
Minu eesmärgid
Minu karjääriplaan
Minu oskuste profiil
Olulised lingid
Oskuste ring
Puu
Töökoha väärtused karjäärirattal

 

·         Loovtegevuste töötoa esitlus

 

·         Kogemusnõustamise tutvustus (INDIVERSO töövahend)

 

·         Õpetaja enesehindamine
Personali enesehindamisoskuste arendamine (INDIVERSO töövahend)
A_Kasutatava õppemetoodika küsimustik õpetajale_Geoff Petty
A_Õpistiili eelistuste küsimustik õppijale_Geoff Petty
B_Õpetajate enesehindamise küsimustik
B_Õppijate küsimustik õpetajate töö hindamiseks
Oma töö vastavuse hindamine õpetamise tipptasemele_Geoff Petty

 

·         Liikumis- ja meeskonnamängude kirjeldused (INDIVERSO töövahend)

 

·         Kriisi märkamine (INDIVERSO töövahend).
Kriisi ennetamine (INDIVERSO töövahend)
Kriisi ennetamine_isiklik tööjuhis
Kriisi märkamise juhised
Kriisiga toimetulek lisa (INDIVERSO töövahend)
Kriisiga toimetulek_juhised õpetajale
Kriisiga toimetulek_soovitused abivajajale

 

·         Isikukeskse tegevuskava koostamine
Isikukeskne planeerimine (INDIVERSO töövahend)

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018