Esileht > Meie keskusest > Uudised > Artikkel

Kandideeri lastele suunatud programmi väljatöötamise ekspertgruppi

1. juuni 2017  /  Hetkel oluline

Rehabilitatsioonialane kompetentsikeskus on komplekteerimas ekspertgruppi, et töötada välja rehabilitatsiooniprogramm koolikohustuse edasilükkamise soovituse saanud lastele.

Ootame rehabilitatsiooniprogrammi väljatöötamise töögruppi kandideerima hea kogemusega motiveeritud eripedagooge, logopeede, psühholooge, sotsiaaltöötajaid või muu rehabilitatsioonivaldkonna spetsialiste.

Kandideerimise tähtaeg on 15.06.2017. Täpsem kirjeldus on toodud kutses. Valitud ekspertidega sõlmitakse käsunduslepingud.

Lisainfot annab arendusspetsialist Alice Juurik (gsm 56 829 105).

Eksperte otsime Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud programmi meetme 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014–2020“ tegevuse 1.3 „Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine“ raames.

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018