Esileht > Meie keskusest > Uudised > Artikkel

Sügisest alustab Astangul uus tööõppekursus

28. märts 2017  /  Astangu uudised

Sügisest alustab Astangul uue tööõppekursusena 1-aastane IT klienditoe baaskursus.

 

Õppeaeg: 1 aasta

Infotehnoloogia klienditoe baaskursusel õppijal on võimalus omandada järgnevaid teadmisi ning oskuseid:

·         arvutikasutajate nõustamine ja toetamine IT alastes küsimustes;

·         arvutikasutajate probleemidele sobivate lahenduste leidmine;

·         kasutajate kontoritarkvara alaste probleemide lahendamine;

·         tarkvara ning riistvara haldamine ning dokumenteerimine;

·         ettevõtte sise- ja välisveebi haldamine.

 

Lisaks omandatakse teadmisi IT erialasest terminoloogiast, ettevõtluse alustest, karjääriplaneerimisest, telemarketingist ja meeskonnatööst.

Infotehnoloogia klienditoe töötajaks sobib inimene, kellel on tahe töötada meeskonnas, analüütiline mõtlemine ning hea väljendusoskus, et tulla toime erinevates olukordades.

Kursusel on võimalik osaleda nii moodulipõhiselt kui terve õppekava ulatuses.

 

Kursuse lõpetaja saab:

Õppekava läbimisel moodulipõhiselt:

·         iga mooduli läbimise kohta väljastatakse õppijale täienduskoolituse tunnistus, misjärel on õppijal võimalik minna tööle või teha sooviavaldus mõne muu mooduli õppetöös osalemiseks.

Õppekava läbimisel täies mahus:

·         õppijale, kes osaleb kõigi moodulite õppetöös väljastatakse täienduskoolituse tunnistus kogu õppekava läbimise kohta.

Õppima ootame tööealisi erivajadusega inimesi, kes soovivad asuda tööle ettevõtte IT tugiisikuna. Kursuse õppekava on sobiv põhihariduse riikliku õppekava alusel omandanud või kõrgema haridustasemega õppijatele.

Kursusel osalejatele ei laiene kutseõppeasutuste õppijate toetused ja soodustused.

Õppegrupis on kuni 12 õppijat.

 

Õppekava sisu

·         praktilised alusteadmised IT valdkonnas;

·         kontoritöötarkvara praktiline kasutamine baastasemel;

·         ettevõtte veebilehe haldamine sisuhaldussüsteemide abil;

·         IT tugiisiku ettevalmistav koolitus;

·         praktiline inglise keel tasemel B2 IT-töötajatele;

·         telemarketing baastasemel IT valdkonna töötajale;

·         karjääri planeerimine ja ettevõtlus ning praktika.

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019