Esileht > Meie keskusest > Uudised > Artikkel

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse koostööpartnerid piloteerivad hankelepingu alusel rehabilitatsiooniprogramme

13. märts 2017  /  Astangu uudised

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse koostööpartnerid piloteerivad hankelepingu alusel rehabilitatsiooniprogramme. Hankelepingud on sõlmitud kahe programmi piloteerimiseks.

 • „Rehabilitatsiooniprogrammi piloteerimine osalise töövõimega tööealistele inimestele tööalaste eneseteostusvõimaluste ja tööoskuste väljaselgitamiseks.
  Hankelepingud on sõlmitud Eesti Vaegkuuljate Liidu ja MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskusega.
  Mõlemas asutus pakutakse programmitegevusi kahesale kliendile perioodil märtsist juunini 2017.a.
  Kontaktisik Astangu keskuses on Margus Koolme.
 • „Rehabilitatsiooniprogrammi piloteerimine lihtsustatud õppekava alusel põhikoolis õppivate hariduslike erivajadustega noorte toetamiseks üleminekul kutsekooli.“
  Hankelepingud on sõlmitud MTÜga Papaver, OÜga Dorpat Tervis ja Pärnu Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskusega.
  Asutustes pakutakse programmitegevusi kuuele kliendile perioodil märtsist juunini 2017.a.
  Kontaktisik Astangu keskuses on arendusspetsialist Ewe Alliksoo.

Hanked viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, programmi meetme 2.2 "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020" tegevuse 1.3 "Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine" raames.

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019