Esileht > Meie keskusest > Uudised > Artikkel

Sotsiaalteenuste kvaliteedi tegevused liiguvad Astangult Sotsiaalkindlustusametisse

19. jaanuar 2017  /  Astangu uudised

Sotsiaalteenuste kvaliteedi tagamisega seotud tegevused liiguvad Astangult Sotsiaalkindlustusametisse

Alates 1.  veebruarist hakkab kõiki sotsiaalteenuste kvaliteedi tagamisega seotud teemasid koordineerima ja arendama Sotsiaalkindlustusamet. Seni Astangul tegutsenud Sotsiaalteenuste kvaliteedi keskus lõpetab eraldiseisva üksusena töö Astangul ning kaks valdkonna vedajat (Keiu Talve ja Maarika Aro) siirduvad tööle Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediosakonda.

Nende asutuste jaoks, kes rakendavad EQUASS sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimissüsteemi, jätkub kõik plaanipäraselt – toimuvad nii konsultatsioonid, kui auditid. Uued süsteemi rakendada soovijad ja taastaotlejad saavad pöörduda info saamiseks Sotsiaalkindlustusameti poole.

 

Sotsiaalteenuste kvaliteedi teemade kontaktisik Sotsiaalkindlustusametis alates 1. veebruarist on kvaliteediosakonna nõunik Kersti Kask, 6208350, Kersti.Kask(ät)sotsiaalkindlustusamet.ee    

 

Astangu keskus tänab Keiut ja Maarikat tehtud suure töö eest ning kõiki seniseid kvaliteediteemade koostööpartnereid! 

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019