Esileht > Meie keskusest > Uudised > Artikkel

2017. aasta sügisest ei võeta uusi õppijaid vastu tarkvaraarendaja ning bürootöö kutseõppesse

15. detsember 2016  /  Astangu uudised, Õppetöö 4/2016

Sügisest ei võeta enam vastu uusi õpilasi tarkvaraarenduse ja bürootöö kutseõppe erialadele. Nendel erialadel on seni kutseõpet pakutud koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskusega, kuid õpe on toimunud Astangu keskuses.

Need, kes õpivad tarkvaraarendaja ja bürootöö erialadel juba praegu, saavad õppetööd jätkata kuni oma planeeritud lõpetamiseni. Viimane kursus lõpetab 2018/19 õppeaastal.
 
Uusi õppijaid ei võeta nendele erialadele vastu mitmel põhjusel:  

·         Tarkvaraarendaja ja bürootöö õppekavad on paljude õppijate jaoks osutunud liiga mahukaks ja üldiseks. Soovime edaspidi pakkuda vajaduspõhisemaid IT ja bürootöö valdkonna kursuseid, mis võimaldaksid omandada tööks vajalikke spetsiifilisemaid oskusi.

·         Astangu keskus kuulub Sotsiaalministeeriumi haldusalasse ning vastavalt Astangu keskusele 2017-2020 aastaks seatud eesmärkidele, tuleb meil vähendada kutseõppe õppekohti Astangul ja rohkem keskenduda kutsehariduse omandamise võimaluste loomisele tavalistes kutseõppeasutustes.

 

Hetkel peame läbirääkimisi nii gümnaasiumide kui kutseõppeasutustega, et luua võimalused keskhariduse või kutsekeskhariduse omandamiseks läbi koostöö tavakoolidega. Loome koostöömudelid, kus kool pakub õppimisvõimalusi ning Astangu keskus vajalikke tugiteenuseid (abi õpilaskodus, transport kooli, toetav rehabilitatsioon ja muu vajalik).

 

Lisaks sellele oleme välja töötamas lühemaid kursuseid IT ja bürootöö valdkondades, et õppijad saaksid Astangul omandada tööle asumiseks vajalikke sotsiaalseid ja erialaseid oskusi.

 

Vastuvõtt IT- alasele kohanemiskursusele „Sissejuhatus infotehnoloogiasse“ jätkub ka 2017/2018 õppeaastal.  Samuti ootame õppijaid abikoka ja tisleri kutseõppe erialadele ning kõigile teistele kohanemis-ja tööõppekursustele.Infot uute kursuste ning koostöös tavakoolidega pakutavate õppimisvõimaluste kohta anname esimesel võimalusel.

Lisainfo:
Teenuste konsultant Kristina Vedrinskaja 6 877 231
või õppeosakonna juhataja Jana Mäekivi  687 7212

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018