Esileht > Meie keskusest > Uudised > Artikkel

Astangu Keskkonnakohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse tegusad aastad 2014-2015

6. jaanuar 2016  /  Praktika 4/2015

Viimase kahe tegevusaasta jooksul on tõusnud Astangu Keskkonnakohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse (edaspidi KAT) kompetentsikeskuse alane roll.

KAT koostöö Sotsiaalministeeriumiga abivahendite määruse sisu uuendamise osas on jõudnud lõpusirgele. 2016. aastast muutub sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse korraldus, millega parandatakse teenuse kättesaadavust ning muudetakse asjaajamine kiiremaks ja mugavamaks. Uuendatud ja ajakohastatud on abivahendite määruse loetelu, mille raames on välja töötatud aktiivsusgrupid manuaalsete ja elektriliste ratastoolide, proteeside ja kuulmisaparaatide määramiseks. Aktiivsusgrupi määramine aitab abivahendi vajaduse tuvastajal välja selgitada, kui aktiivselt abivahendit kasutatakse ning kliendil leida oma võimekusele ja tegevuskeskkondadele sobiv abivahend.

Enne uuele süsteemile üleminekut viis KAT meeskond läbi üle-eestilise teavitustöö. 2015. aasta sügisel toimus 23 kohalike omavalitsuste spetsialistidele, arstidele ja rehabilitatsioonimeeskondadele suunatud infopäeva abivahendi määruse ja määruse loetelu muudatuste kohta. Seoses määruse abivahendite loetelu uuendamisega ning arsti rolli täpsustamisega abivahendite määramisel, on KAT infomaterjalina koostanud Abivahendi Teatmiku, kus on välja toodud kõik riigi poolt kompenseeritavad abivahendid koos ISO-koodide, nimetuste jm vajaliku infoga. Teatmik on eelkõige mõeldud kasutamiseks arstidele ja terapeutidele, aga ka teistele sotsiaalvaldkonna spetsialistidele ning kliendile endale. Abivahendi Teatmik on allalaetav elektroonselt KAT koduleheküljelt (http://www.abivahendikeskus.astangu.ee/abivahendi-teatmik/) ning see on peatselt saadaval ka paberkandjal.

2014. aasta novembris presenteeris KAT meeskond Garage48 erivajadusega inimeste lahendustele suunatud üritusel oma ideed „RFK* raamistikul põhinev abivahendi vajaduse hindamise instrument“ ja võitis ürituse peapreemia. Tänaseks on idee põhjal valminud prototüüp, mille edasi arendamisel soovitakse luua rahvusvaheline töögrupp ning  jätkata RFK põhise instrumendi välja töötamisega.

Arendustöö kõrvalt on KAT jätkuvalt keskendunud ka kliendikeskse nõustamisteenuse pakkumisele ning keskmiselt nõustatakse aastas üle 300 kliendi üle Eesti. Uuel aastal on KAT peamisteks eesmärkideks vajaduspõhise nõustamisteenuse arendamine, abivahendisüsteemi üleminekuperioodi toimimise ja arengu toetamine ning keskkonnakohanduste ja abivahendite alase teavitus- ja koolitusprogrammi loomine.

* Rahvusvahelise funktsioneerimisevõime, vaeguste ja tervise klassifikatsioon

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019