Esileht > Meie keskusest > Strateegilised eesmärgid ja tulemused

Strateegilised eesmärgid ja tulemused

Keskuse strateegilised eesmärgid

Aastatel 2018-2020 on Astangu keskusel 3 peamist tegevussuunda:

1) Sotsiaalne rehabilitatsioon
Rehabilitatsiooniteenuse arendamine ja programmipõhise lähenemise rakendamise toetamine Eestis.

2) Õppes osalemise toetamine
Kaasava kutsehariduse arendamine ning HEV õppijate õppimise ja töölerakendamise toetamine.

3) Töölesaamise toetamine
Töölesaamist toetavate teenuste (tööalane rehabilitatsioon ja kaitstud töö) arendamine.

 

 

Keskuse võtmetulemusnäitajad

Strateegiliste eesmärkide saavutamist mõõdame me iga-aastaselt kasutades selleks erinevaid võtmetulemusnäitajaid:

1)    Sotsiaalne rehabilitatsioon: rakendatud programmide arv, koolitatud rehabilitatsioonispetsialistide arv,
- Rahvusvahelisel funktsioneerimisvõime klassifikatsiooni (RFK) piloteerimine, rehabilitatsiooni-programmides osalenud klientide arv, koolitustel/seminaridel osalenute rahulolu määr (%), sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse võimekuse säilimine, nõustatud rehabilitatsiooniasutuste arv.

2)    Õppes osalemise toetamine: nõustamist saanud kutsekoolide arv ja rahulolu määr, läbiviidud võrgustikuseminaride arv, HEV infomessi külastavate inimeste ja kutseõppeasutuste arv, teenust saanud inimeste arv, koolitustel/seminaridel osalenute rahulolu määr, laiendatud sihtgruppide arv kellele pakutakse tegevusi.

3)    Töölesaamise toetamine: koolitusega rahulolu määr, tööalase rehabilitatsiooni teenuse võimekuse säilimine, Töölaata külastavate ettevõtete ja inimeste arv, koolitatud viipekeele ja kirjutustõlkide arv, kaitstud töö võimekuse säilimine.

 

Kliki ja tutvu 2015. aasta strateegiliste võtmetulemusnäitajatega.

 

Keskuse tegevusaruanded

Igal aastal koostame ja saadame oma partneritele tutvumiseks keskuse tegevusaruande. Keskuse tegevusaruanne sisaldab nii strateegilisi võtmetulemusnäitajaid, kui keskuse töö tulemuste kirjeldusi lähtudes iga-aastases tööplaanis planeeritud tegevustest.

Kliki ja tutvu keskuse 2016. aasta tegevusaruandega
Kliki ja tutvu keskuse tegevusaruannetega.

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019