Esileht > Meie keskusest > Strateegilised eesmärgid ja tulemused

Strateegilised eesmärgid ja tulemused

Keskuse strateegilised eesmärgid

Aastatel 2015-2017 on Astangu keskusel 3 strateegilist eesmärki:

1) Pakutavad teenused on vajaduspõhised

2) Toetame sotsiaalvaldkonna arengut läbi arendustöö ja kompetentside jagamise

3) Keskuse töötajad on motiveeritud ja kompetentsed

 

Keskuse võtmetulemusnäitajad

Strateegiliste eesmärkide saavutamist mõõdame me iga-aastaselt kasutades selleks erinevaid võtmetulemusnäitajaid:

1)    Teenuste vajaduspõhisus:  teenust saanud inimeste arv, teenusesaajate rahulolu määr, teenustest kasu saanud inimeste %, teenusesaajate töölerakendumise määr 6 kuud peale teenuse lõppemist, teenusesaajate aktiivsuse määr 6 kuud peale teenuse lõppemist.

2)    Sotsiaalvaldkonna arengu toetamine: keskuse poolt pakutud koolitustel ja infopäevadel/seminaridel osalenute arv, osalenute rahulolu määr, koolitusel osalenute %, kelle teadlikkus on koolituse tulemusel tõusnud, koostööpartnerite rahulolu määr.

3)    Personali toetamine ja arendamine: personali voolavus, personali rahulolu määr, personali motiveerituse määr, personali arendus- ja koolitusplaani täitmise %.

 

Kliki ja tutvu 2015. aasta strateegiliste võtmetulemusnäitajatega.

 

Keskuse tegevusaruanded

Igal aastal koostame ja saadame oma partneritele tutvumiseks keskuse tegevusaruande. Keskuse tegevusaruanne sisaldab nii strateegilisi võtmetulemusnäitajaid, kui keskuse töö tulemuste kirjeldusi lähtudes iga-aastases tööplaanis planeeritud tegevustest.

Kliki ja tutvu keskuse 2016. aasta tegevusaruandega
Kliki ja tutvu keskuse tegevusaruannetega.

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018