Esileht > Meie keskusest > Missioon, visioon, väärtused

Missioon, visioon, väärtused

Missioon

Rehabilitatsioonivaldkonna arengut juhtiva keskusena loome koostöös erinevate osapooltega parimaid ja kestvaid lahendusi igale inimesele ja ühiskonnale tervikuna.

Visioon

Oleme eestvedajaks parema elu loomisel, vastates ühiskonna muutuvatele vajadustele.

Väärtused

Me märkame ja mõistame: me märkame oma kliente, töökaaslasi ja koostööpartnereid ning nende vajadusi; asjatundjatena me mõistame ning arvestame nendega.

Me mõistame ja seame eesmärgid: läbi mõistmise jõuame selgete eesmärkideni, nii töös inimestega kui valdkonna arendamisel.

Me seame eesmärgid ja saavutame need: toetudes tugevustele ja jagades vastutust, liigume edasi teadlikult ja meie saavutused ei ole juhuslikud.

Me teeme seda koos: me innustame teisi ja teeme koostööd, et erinevate teadmiste ja kogemuste ühendamisel luua tähendusrikast elu.

MEIE KÕIGE SUUREM VÄÄRTUS ON INIMENE!

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018