Esileht > Meie keskusest > Missioon, visioon, väärtused

Missioon, visioon, väärtused

Missioon

Loome võimalusi erivajadusega inimese võimetekohaseks osalemiseks ühiskonnas.

Visioon

Oleme usaldusväärne partner hariduse, rehabilitatsiooni ja tööelu valdkondade põimimisel erivajadusega inimese iseseisvama elu loomisel.

 

Väärtused

Inimesekesksus – märkame ja väärtustame inimest - klienti, töötajat, koostööpartnerit, võrgustikku.

 

Usaldusväärsus – oleme kompetentsed, sihipärased ja keskendume ühiskonna reaalsetele vajadustele.

 

Avatus – oleme oma tegevustes läbipaistvad ja uuendusmeelsed, väärtustame arengut, üksteiselt (sh rahvusvaheliselt) õppimist ja paindlikkust.

 

Koostöö – loome ühiselt lahendusi.

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019