Esileht > Meie keskusest > Teenuste kvaliteet

Meie kvaliteedipõhimõtted

Astangu keskuse eesmärgiks teenuste kvaliteedi valdkonnas on pakkuda oma klientide ja huvigruppide vajadustele vastavaid tulemuslikke teenuseid, mis aitaksid tõsta teenusesaaja elukvaliteeti ning toetaksid teda eneseteostusel. 

Teenuste kvaliteeti tagame rakendades igapäevaselt Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimise süsteemi EQUASS põhimõtteid. Meie teenustele omistati aastatel 2011, 2013 ja 2016 (kehtis 2018 kevadeni) EQUASS Assurance kvaliteedimärk. Plaanime sertifikaati ka tulevikus taotleda.

Teenuste kvaliteedi tagamiseks järgime keskuse tegevuses ja teenuste pakkumisel järgmiseid kvaliteedipõhimõtteid: 

1.      Kaasav ja tulemuslik juhtimine

2.      Personali toetamine ja areng

3.      Klientide õiguste tagamine

4.      Eetikapõhimõtete järgmine

5.      Koostöö erinevate partneritega

6.      Teenusesaajate kaasamine

7.      Isikukeskne lähenemine

8.      Tegevuse laiahaardelisus

9.      Tulemuslikkus

10.    Orienteeritus pidevale arengule

 

Täpsemat infot teenuste kvaliteedi tagamise kohta Astangu keskuses leiate dokumendist „Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse teenuste kvaliteedipõhimõtted“.

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019