Esileht > Meie keskusest > Avalik teave > Dokumendiregister

Dokumendiregister

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse dokumendiregistrite avalikes vaadetes on võimalik tutvuda keskuse tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega – saabunud ja väljastatud kirjad, käskkirjad ja lepingud. 

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 01.01.2011 registreeritud avalikele elektroonilistele dokumentidele. Paberdokumentidele ja asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud (ehk juurdepääsupiiranguga) dokumentidele juurdepääs puudub. Nende kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed. Kui soovite nimetatud dokumentidega tutvuda, palume esitada meile teabenõue. Teabenõude korras on võimalik tutvuda dokumendis sisalduva avaliku teabega.

Puhkuste ja lähetuste korraldustega ning majanduskulude aruannetega on võimalik tutvuda riigitöötaja iseteenindusportaali kinnitusdokumentide avalikust registrist.

 

·         Dokumendiregistri avalik vaade alates 01.01.2018

·         Dokumendiregistri avalik vaade alates 01.01.2011 – 31.12.2017

 

Kasutusjuhendid

 

 

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019