Esileht > Meie keskusest > Avalik teave > Dokumendiregister

Sisene dokumendiregistrisse

Dokumendiregistri kaudu tagatakse juurdepääs alates 01.01.2011 registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Paberdokumentidele juurdepääs dokumendiregistri kaudu puudub. Elektroonilisest dokumendiregistrist puuduvate dokumentidega saate tutvuda esitades teabenõue.

Kasutusjuhend:

Dokumentidega saab dokumendiregistris tutvuda:

 • avalehe dokumendiliikide menüü kaudu. Valides menüüst sobiva dokumendiliigi saab liikuda dokumendiliigi aastakäikudele ning avada soovitud aasta dokumentide registri.
 • otsingu kaudu. Otsingut saab teostada pealkirja, registreerimise numbri, dokumendi kuupäeva, saatja indeksi, saatja (väli "Kellelt"), saaja (väli "Kellele"), dokumendi liigi, dokumendi alamliigi ja otsisõna abil. Otsingu tingimuste vahel on loogiline JA, st, et otsitakse dokumente, mis sisaldavad kõiki sisestatud tingimusi. Otsingutulemuse saamiseks peab olema valitud vähemalt üks otsingutingimus. Klikkides otsingu tulemusel kuvatud dokumendi pealkirjal, avanevad valitud dokumendi registriandmed.

Dokumendi registreerimiskandel on:

 • pealkiri – dokumendi pealkiri
 • kuupäev – dokumendi kuupäev
 • viit – registreerimisnumber dokumendiregistris
 • osapool – dokumendi autor või osapool kirjade ning partner lepingute korral
 • seosviit –  teise poole registreerimisnumber
 • liik – dokumendi liik
 • edastamise viis – mil viisil dokument keskusesse saabus või välja saadeti
 • sari – dokumentide loetelus nimetatud sari, milles dokument asub
 • vastamise tähtaeg – asja lahendamise tähtaeg
 • osakond – osakond, kuhu dokument on täitmiseks suunatud või kus dokument on koostatud
 • vastutav täitja – töötaja nimi, kellele asi on lahendamiseks suunatud
 • juurdepääsupiirang – A tähistab avalikku või AK (asutusesiseseks kasutamiseks) juurdepääsupiiranguga dokumenti (juurdepääsupiiranguga dokumentide puhul kuvatakse ka piirangu algus, lõpp ning seadusest tulenev alus)
 • edastatud – asutuse nimi, kellele dokument vastamiseks edastati
 • edastamise kuupäev – mis kuupäeval dokument edastati vastamiseks teisele asutusele
 • kehtivuse liik  - lepingu kehtivuse liik
 • kehtivuse lõpp – lepingu kehtivuse lõpukuupäev

Dokumendiregistris registreeritud dokumendiliigid:

 • kiri sisse ja selle alamliigid: kutse, garantiikiri, hinnapakkumine, tänukiri, volikiri, taotlus, teabenõue/selgitustaotlus/märgukiri
 • kiri välja ja selle alamliigid: kutse, garantiikiri, tänukiri, kooskõlastuskiri, volikiri, taotlus, tõend, teatis
 • direktori üldkäskkiri
 • õppekorraldusalane käskkiri
 • rehabilitatsioonialane käskkiri
 • personalikäskkirjad
 • puhkusekäskkiri
 • ergutuste käskkiri
 • leping (koos alaliikidega)

Dokumente registreeritakse kas üksikdokumentide või dokumendigruppide ehk asjadena. Dokumendigruppi kuuluvad sama teemat käsitlevad dokumendid. Ühes dokumendigrupis ehk asjas koostatud dokumendid kannavad sama viita.

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2017