Esileht > Meie keskusest

Meie keskusest

Astangu keskus.
Astangu keskus.

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus on Eestis ainulaadne keskus, millel on üle 20-aasta pikkune kogemus tööealistele erivajadusega inimestele rehabilitatsiooniteenuste pakkumisel. Astangu keskus arendab Eesti rehabilitatsioonivaldkonda ning jagab oma kogemust teiste teenusepakkujatega.

Põhilisteks rehabilitatsiooniteenusteks, mida oma klientidele pakume, on töö- ja tegevusvõime hindamine, õppimisvõimalused, kaitstud töö võimalused, rehabilitatsioon ning töölerakendumise toetamine. Nende teenuste ühiseks eesmärgiks on klientide ettevalmistus tööeluks läbi tööoskuste ja -võime arendamise. Alates sellest, kui 1996. aastal Sotsiaalministeeriumi allüksusena teenuseid pakkuma hakkasime, on meie toel avatud tööturule suundunud sadu inimesi.

Lisaks klienditööle arendame Eesti sotsiaal- ja haridusvaldkonda, osaledes siseriiklikes ja rahvusvahelistes arendusprojektides, rääkides kaasa mitmetes töörühmades ja ümarlaudades, korraldades valdkonna spetsialistidele koolitusi ja infopäevi ning pakkudes tulevastele spetsialistidele praktikavõimalust.

Oleme Euroopa Rehabilitatsiooniplatvormi assotsieerunud liige ning teeme sisukat koostööd erinevate kutserehabilitatsioonikeskustega Euroopas.

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019