Tõlketeenus

Avatud on eelregistreerimine kirjutustõlketeenuse ja kaugtõlketeenuse kasutamiseks

Teenust osutatakse vaid registreerunud kasutajatele, kellele on edastatud ka sellekohane kinnitus.

Tasuta tõlketeenus on mõeldud tööealistele kuulmislangusega (vaegkuuljad ja kurdid) inimestele, kelle on määratud vähenenud töövõime (vana süsteemi järgi töövõimetus).

Kirjutustõlketeenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, mis on eraldatud alategevusele „Kuulmispuudega inimestele suunatud tõlketeenuste arendamine ja pakkumine“.

Teenuse kasutajaks registreerimiseks tuleb täita vastav NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS, ning vastava teenuse AVALDUS. Samuti tuleb lisada TÖÖVÕIMEKAARDI koopia, selle puudumisel töövõime (vana süsteemi järgi töövõimetuse) hindamise otsuse koopia.

KAUGTÕLKETEENUS

Kaugtõlge on mõeldud eelkõige kurtidele, kes vajavad viipekeeletõlgi abi. Kaugtõlketeenust osutatakse Skype’i kaudu. 

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

AVALDUS kaugtõlketeenuse kasutamiseks
 
  

KIRJUTUSTÕLKETEENUS

Kirjutustõlge on mõeldud eelkõige vaegkuuljatele, kelle jaoks kirjutustõlk teeb kuuldava teksti kirjalikuks tekstiks, mida on võimalik ekraanilt lugeda. 

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

AVALDUS kirjutustõlketeenuse kasutamiseks

 

Kõik dokumendid tuleks digiallkirjastada ja edastada e-postiga aadressile timo.hansman@astangu.ee või saata postiaadressil Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Astangu 27, 13519 Tallinn, Timo Hansman.

Digiallkirjastamise juhend: https://www.id.ee/index.php?id=34091

 

Teenust hakatakse pakkuma pärast hankelepingute sõlmimist riigihanke raames edukaks osutunud pakkujatega. Hetkel tellimusi veel vastu ei võeta.

Kõiki registreerunud kasutajaid teavitatakse kohe, kui teenuseid on võimalik kasutada.

Küsimustele vastab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse projektijuht Timo Hansman, e-post: timo.hansman@astangu.ee, tel 5858 5621, Skype: astangu.projektijuht

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018